“Còn khoảng 1,2 triệu tỷ đồng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp”

Trần Giang

11:17 17/11/2015

BizLIVE -

Sáng nay, ngày 17/11, tiếp tục chương trình trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng, đã đăng đàn trả lời về các vấn đề nợ công, cổ phần hóa, thu nợ đọng thuế mà nhiều đại biểu Quốc hội đã “truy” vào cuối giờ chiều qua.

“Còn khoảng 1,2 triệu tỷ đồng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp”

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đăng đàn trả lời chất vấn. Ảnh: Minh Huệ.

Về cổ phần hóa, Bộ trưởng Dũng cho biết, trong giai đoàn 2011 – 2015, giá trị bán vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đạt 27.000 tỷ đồng, thu về 35.169 tỷ, tăng thêm 8.116 tỷ đồng. Với 27.000 tỷ đồng này, chúng ta mới bán được 2,1% vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Cổ phần hóa: Rất sốt ruột nhưng không nóng vội

“Chúng tôi có tổng kết sơ bộ cả giai đoạn 2011 đến nay chúng ta mới bán được 5%, tức khoảng 55.000 – 57.000 tỷ đồng và còn rất nhiều doanh nghiệp. Chúng ta còn rất nhiều vốn, khoảng 1,2 - 1,3 triệu tỷ đồng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước là cần thiết nhưng phải làm từng bước, nếu làm không cẩn thận thì thiệt hại cho Nhà nước”, Bộ trưởng Dũng trấn an.

Bộ trưởng Dũng báo cáo, theo quy định phân công của Chính phủ tại Nghị định số 99, Quyết định 929, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm triển khai 3 nội dung về tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước (DNNN).

Thứ nhất, trình Quốc hội, Chính phủ các văn bản pháp luật liên quan tới quản lý DNNN, cổ phần hóa và tái cơ cấu DNNN; Thứ hai kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, cùng với Chính phủ, các địa phương để đẩy nhanh lộ trình tái cơ cấu DNNN; Thứ ba, định kỳ báo cáo với Quốc hội, Chính phủ.

“Với 3 nhiệm vụ trên, đối chiếu lại tôi thấy về cơ chế chính sách, chúng ta đã cơ bản thực hiện đồng bộ về cơ chế chính sách về quản lý DNNN, tái cơ cấu DNNN. Cụ thể là chúng ta đã ban hành Luật quản lý và sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp; Quản lý và giám sát tái chính của doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành 4 nghị định”, Bộ trưởng Dũng nhận định.

Bộ trưởng Dũng cũng cho biết bộ đã tham mưu cho Chính phủ ban hành 4 nghị định và 1 quyết định của Thủ tướng. Riêng về thoái vốn, Bộ đã tham mưu cho Chính phủ ban hành 2 quyết định.

“Đến nay để thúc đẩy quá trình cổ phần hóa DNNN, các vấn đề vướng mắc trong thời gian vừa qua cơ bản đã được tháo gỡ về chính sách”, Bộ trưởng Dũng nhận định.

Bộ trưởng Dũng cũng báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện cổ phần hóa. Theo kế hoạch giai đoạn 2011-2015, dự kiến chúng ta phải cổ phần hóa 538 doanh nghiệp, riêng giai đoạn 2014 -2016 phải cổ phần hóa 432 doanh nghiệp.

Về thực hiện năm 2011 -2013, chúng ta đã cổ phần hóa được 106 doanh nghiệp, năm 2014 được 143 doanh nghiệp, tính đến 10/11/2015 cổ phần hóa được 159 doanh nghiệp.

“Tổng hợp từ năm 2011 đến 10/11/2015 chúng ta đã thực hiện cổ phần hóa được 408/538 doanh nghiệp, đạt 76% kế hoạch của cả giai đoạn. Dự kiến hết năm 2015, chúng ta sẽ thực hiện được 210 doanh nghiệp. Như vậy số doanh nghiệp được cổ phần hóa trong cả giai đoạn lên 459 doanh nghiệp, đạt 90% kế hoạch của cả giai đoạn 2011 -2015”, Bộ trưởng Dũng nói.

Về việc đẩy nhanh lộ trình thoái vốn, cổ phần hóa, Bộ trưởng Dũng cho rằng chúng ta rất sốt ruột nhưng không đáng vội, phải đảm bảo nguyên tăng để đạt được hiệu quả cao nhất trong quá trình đổi mới, sắp xếp cổ phần hóa DNNN.

“Hiện nay thị trường tài chính chưa phát triển, nên chúng tôi thấy ra làm theo kế hoạch là cần thiết nhưng phải có trật tự, bán không cẩn thận thì sẽ làm thất thoát tiền Nhà nước”, Bộ trưởng Dũng nói.

Bộ trưởng Dũng cũng báo cáo Quốc hội giải pháp trong thời gian tới, chúng ta tiếp tục theo dõi, nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách liên quan tới cổ phần hóa.

“Tiếp tục rà soát lại, phân loại doanh nghiệp theo quyết định 37 của Thủ tướng. Chúng ta cần phải thống nhất cao xem doanh nghiệp nào Nhà nước cần nắm giữ, doanh nghiệp nào không cần nắm giữ và mức nắm giữ là bao nhiêu, tùy tình hình thị trường để thoái dần. Chúng tôi cho rằng phải như thế mới tốt. Chúng ta đã có Luật Doanh nghiệp mới, Luật Đầu tư mới nên chúng ta cần rà soát lại tiêu chí phân loại doanh nghiệp là rất cần thiết”, Bộ trưởng Dũng phân tích.

Bộ trưởng Dũng cũng cho rằng cần phải tiếp tục hoàn chỉnh, bổ sung chức năng của các bộ, ngành, các tổng công ty ở các địa phương, tức là nghiên cứu, rà soát lại Nghị định 99 (phân công, phân cấp, phân quyền cho các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty, chủ sở hữu và đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước).

Tăng cường kiểm tra, giám sát cổ phần hóa, thoái vốn DNNN về tiến độ và hiệu quả. Thực hiện đồng bộ tái cơ cấu thị trường tài chính để thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế nói chung, trong đó có tái cơ cấu DNNN, đặc biệt là cổ phần hóa DNNN.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu trả lời có hay không việc nợ đọng thuế

Về vấn đề thu thuế, Bộ trưởng Dũng đã bị Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng truy về khả năng có thu được nợ đọng thuế đang còn 76.000 tỷ đồng không? “Trong số đó có 34.000 tỷ đồng có khả năng thu liệu có thu được không? Bộ trưởng trả lời thẳng vào câu hỏi. Nói có hay không để đại biểu còn biết”, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Bộ trưởng Dũng khẳng định là sẽ thu được. Hiện ngành thuế đã thu được 31.000 tỷ đồng và còn 34.000 tỷ đồng đang treo ở đây.

Về việc giảm bội chi, Bộ trưởng Dũng cho biết theo kế hoạch chi thường xuyên năm 2016 theo giảm xuống 64%, giảm 2% so với năm 2015. Theo tính toán thì kế hoạch trung hạn, chi thường xuyên sẽ xuống khoảng 58- 59%. “Thời gian tới, giải pháp rà soát lại chính sách thu, đảm bảo chính sách thu ngân sách, tập trung tạo nguồn thu bền vững, tăng chi đầu tư để từng bước giảm bội chi một cách bền vững”, Bộ trưởng Dũng cam kết.

Riêng về vấn đề nợ công, Bộ trưởng Dũng báo cáo theo yêu cầu quản lý chiến lược nợ công  đến 2020 và tầm nhìn đến 2030 nợ công  là không quá 65% GDP, trong đó nợ Chính phủ là không quá 25% GPD, nợ nước ngoài không quá 50 %

Nhìn lại 5 năm, năm 2011 nợ công của chúng ta là 50%, năm 2012 là 50,8%, năm 2013 là 54,5%, năm 2014 là 59,6%, năm 2015 dự kiến là 61,3%

Đối chiếu lại với chiến lược và đối chiếu lại các chỉ tiêu an toàn nợ công, theo 5 tiêu chí: nợ công/GDP, nợ CP/GDP; nợ nước ngoài quốc gia trên GDP; bù đắp bội chi cả trái phiếu Chính phủ; nghĩa vụ nợ Chính phủ trực tiếp so với thu ngân sách Nhà nước; trái phiếu Chính phủ trong nước cho đầu tư cả nhiệm kỳ.

“Đối chiếu với toàn bộ các chỉ tiêu này thì 5 chỉ tiêu chúng ta đạt được theo yêu cầu đến hết năm 2015, 1 chỉ tiêu không đạt là bội chi ngân sách Nhà nước không đạt. Yêu cầu đặt ra của chúng ta đến năm 2015 bội chi là 4,5% nhưng thực tế chúng ta thực hiện trên 5,5%”, Bộ trưởng Dũng thừa nhận.

Về chi tiêu nợ công, Bộ trưởng Dũng cho biết nợ công vẫn trong tầm kiểm soát nhưng tốc độ tăng 25% trong 5 năm qua và tập trung cho đầu tư phát triển. “Vốn có chỗ nọ chỗ kia chưa hiệu quả đại biểu cũng đã có ý kiến. Chúng tôi có ý kiến Chính phủ đã ban hành tổng kết lại và đánh giá lại chiến lược nợ công, luật nợ công cần thiết thì sẽ sửa trong thời gian tới”, Bộ trưởng Dũng cam kết. 

TRẦN GIANG

Bảng giáThị trường

VN-Index 917.45 ▼ -22.71 (-2.48%)

 
VN-Index 917.45 -22.71 -2.48%
HNX-Index 111.78 -2.03 -1.82%
UPCOM 54.28 -0.19 -0.36%
DJIA 24,211.48 70.57 0.29%
Nasdaq 6,812.84 36.47 0.54%
Nikkei 225 22,811.08 313.05 1.37%
FTSE 100 7,342.77 22.02 0.3%
Thăm dò ý kiến
Nên giữ hay bỏ lương tối thiểu?

Emagazine