[Slide] Mỗi năm người Việt chi bao nhiêu tiền cho du lịch?

 • <p></p>
 • <p></p>
 • <p></p>
 • <p></p>
 • <p></p>
 • <p></p>
 • <p></p>
 • <p></p>
 • <p></p>
 • <p></p>
 • <p></p>
 • <p></p>
BizLIVE -

Khảo sát về tình hình du lịch của người Việt Nam của Công ty Nghiên cứu thị trường Vinaresearch lấy mẫu từ 660 người cho thấy, cứ 10 người trong độ tuổi từ 21 - 40 và có thu nhập hộ gia đình từ 7,5 triệu trở lên thì có 2 người đã đi du lịch trong năm 2014. Trong đó, số người đi du lịch nước ngoài chỉ chiếm 7,4%, trong khi du lịch trong nước chiếm tới 92,6%.

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine