[Infographic] Sự khác biệt về ngôn ngữ cơ thể trên thế giới

Thụy Dương

11:19 19/09/2015

Cùng một cử chỉ của cơ thể nhưng mỗi nền văn hóa lại có những cách biểu đạt "không lời" khác nhau!.

BizLIVE - Gặp gỡ