[Infographic] Cuộc cách mạng Âu phục cho doanh nhân 100 năm qua

Kiều Châu

07:09 18/08/2015

BizLIVE - Âu phục thường gắn liền với các sự kiện trang trọng, đặc biệt đây được xem là trang phục gần như bắt buộc với các doanh nhân. Trong 100 năm qua cùng với sự đổi mới không ngừng của thời trang, Âu phục cũng đã chứng kiến một cuộc cách mạng mạnh mẽ.

KIỀU CHÂU

BizLIVE - Gặp gỡ