Bạn đáng giá bao nhiêu với những “gã khổng lồ” công nghệ?

Kiều Châu

10:33 24/08/2015

BizLIVE -

Một trong những yếu tố "sống còn" với các công ty công nghệ lớn như Facebook, LinkedIn, Amazon, Yelp, hay Twitter... chính là sự tồn tại của bạn - một trong số những người tiêu dùng.

Bạn đáng giá bao nhiêu với những “gã khổng lồ” công nghệ?

Ảnh: HowMuch.net.

Trang HowMuch.net đã tính toán xem một người dùng đáng giá bao nhiêu đối với các công ty công nghệ lớn bằng cách chia giá trị thị trường của công ty đó cho số người đang sử dụng dịch vụ. và dưới đây là những kết quả khá thú vị.
Amazon có giá trị thị trường 198 tỷ USD và hiện đang có 270 triệu người dùng. Như vậy, trung bình mỗi người dùng Amazon đáng giá 733 USD tương đương 16,4 triệu đồng.
Với giá trị thị trường 217 tỷ USD chia cho 350 triệu người dùng, mỗi người dùng Alibaba có giá trị 621 USD, (khoảng 13,9 triệu đồng).
Sàn giao dịch thương mại điện tử eBay có giá trị thị trường 71 tỷ USD chia cho số người dùng 152 triệu, như vậy giá trị mỗi người dùng là 474 USD (10,6 triệu đồng).
 
"Gã khổng lồ" tìm kiếm Google có giá trị thị trường là 364 tỷ USD với hơn 2 tỷ người dùng, nên mỗi người chỉ có giá trị 182 USD (4,07 triệu đồng).
Mạng xã hội khổng lồ Facebook có giá trị thị trường là 227 tỷ USD nhưng có tới 1,4 tỷ người dùng nên mỗi người dùng có giá trị 158 USD (hơn 3,5 triệu đồng).
 
Tập đoàn công nghệ Trung Quốc Tencent, có giá trị thị trường 196 tỷ USD và cũng có tới 2 tỷ người dùng nên giá trị của mỗi người chỉ 96 USD/người (gần 2,15 triệu đồng).
Twitter có giá trị thị trường 24,4 tỷ USD với 302 triệu người dùng, trung bình mỗi người dùng đáng giá 81 USD (hơn 1,8 triệu đồng).
 
Với giá trị thị trường giảm xuống còn khoảng 42,2 tỷ USD và 600 triệu người dùng, Yahoo khiến giá trị của mỗi người dùng chỉ còn khoảng 70 USD (gần 1,57 triệu đồng).
 
Mạng tuyển dụng LinkedIn có giá trị thị trường 24,9 tỷ USD và 364 triệu người dùng, trung bình một người dùng đáng giá 69 USD (hơn 1,5 triệu đồng).
 
Groupon có giá trị thị trường 4,5 tỷ USDvới 160 triệu người dùng, mỗi người dùng đáng giá 28 USD (gần 627.000 đồng).
Nhà sản xuất game Zynga có giá trị thị trường 2,8 tỷ USD chia cho 100 triệu người dùng, trung bình một người dùng đáng giá 28 USD (gần 627.000 đồng). 
Trang web đánh giá xếp hạng nhà hàng Yelp có giá trị 3,5 tỷ USD chia cho 142 triệu người dùng, trung bình mỗi người đáng giá 25 USD (gần 560.000 đồng).
Bảng tổng sắp giá trị thị trường, tổng số người dùng và giá trị từng người dùng của các hãng công nghệ lớn nhất thế giới:

KIỀU CHÂU / Theo Business Insider

BizLIVE - Gặp gỡ