11 nghề tốt nhất dành cho nữ giới trong năm 2015

Thu Thảo

22:34 30/05/2015

Dựa theo tỷ lệ phụ nữ làm việc trong ngành cùng thu nhập và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai, trang việc làm Mỹ CareerCast tổng hợp các nghề nghiệp tốt nhất dành cho phụ nữ trong năm 2015, theo Business Insider ngày 29/5.

11 nghề tốt nhất dành cho nữ giới trong năm 2015

Ảnh minh họa.

11 nghề tốt nhất dành cho nữ giới trong năm 2015 - ảnh 1
Chuyên viên bảo hiểm. Mức lương trung bình: 93.680 USD/năm. Triển vọng tăng trưởng dự kiến đến năm 2022: 26%. Phần trăm phụ nữ làm công việc này: 36% - Ảnh chụp màn hình Business Insider
11 nghề tốt nhất dành cho nữ giới trong năm 2015 - ảnh 2
Quản lý quảng cáo và xúc tiến thương mại. Mức lương trung bình: 115.750 USD/năm. Triển vọng tăng trưởng dự kiến đến năm 2022: 12%. Phần trăm phụ nữ làm công việc này: 66% - Ảnh: Shutterstock
11 nghề tốt nhất dành cho nữ giới trong năm 2015 - ảnh 3
Kỹ sư y sinh. Mức lương trung bình: 86.960 USD/năm. Triển vọng tăng trưởng dự kiến đến năm 2022: 27%. Phần trăm phụ nữ làm công việc này: 20% - Ảnh chụp màn hình EducationOnline.
11 nghề tốt nhất dành cho nữ giới trong năm 2015 - ảnh 4
Chuyên viên nha khoa. Mức lương trung bình: 70.201 USD/năm. Triển vọng tăng trưởng dự kiến đến năm 2022: 33%. Phần trăm phụ nữ làm công việc này: 98% - Ảnh: Shutterstock 
11 nghề tốt nhất dành cho nữ giới trong năm 2015 - ảnh 5
Quản trị giáo dục. Mức lương trung bình: 86.490 USD/năm. Triển vọng tăng trưởng dự kiến đến năm 2022: 15%. Phần trăm phụ nữ làm công việc này: 68% - Ảnh chụp màn hình Learnthat
11 nghề tốt nhất dành cho nữ giới trong năm 2015 - ảnh 6 
Nhân viên tổ chức sự kiện. Mức lương trung bình: 45.810 USD/năm. Triển vọng tăng trưởng dự kiến đến năm 2022: 33%. Phần trăm phụ nữ làm công việc này: 84% - Ảnh: Shutterstock 
11 nghề tốt nhất dành cho nữ giới trong năm 2015 - ảnh 7
Quản lý nhân sự. Mức lương trung bình: 99.720 USD/năm. Triển vọng tăng trưởng dự kiến đến năm 2022: 12%. Phần trăm phụ nữ làm công việc này: 72% - Ảnh: Shutterstock.
11 nghề tốt nhất dành cho nữ giới trong năm 2015 - ảnh 8
Nhà phân tích nghiên cứu thị trường. Mức lương trung bình: 60.330 USD/năm. Triển vọng tăng trưởng dự kiến đến năm 2022: 32%. Phần trăm phụ nữ làm công việc này: 58% - Ảnh chụp màn hình Business Insider
11 nghề tốt nhất dành cho nữ giới trong năm 2015 - ảnh 9
Bác sĩ trị liệu bệnh nghề nghiệp. Mức lương trung bình: 75.400 USD/năm. Triển vọng tăng trưởng dự kiến đến năm 2022: 29%. Phần trăm phụ nữ làm công việc này: 87% - Ảnh: Shutterstock
11 nghề tốt nhất dành cho nữ giới trong năm 2015 - ảnh 10
Giám đốc quan hệ công chúng. Mức lương trung bình: 95.450 USD/năm. Triển vọng tăng trưởng dự kiến đến năm 2022: 13%. Phần trăm phụ nữ làm công việc này: 57% - Ảnh chụp màn hình Business Insider.
11 nghề tốt nhất dành cho nữ giới trong năm 2015 - ảnh 11
Chuyên viên thống kê. Mức lương trung bình: 75.560 USD/năm. Triển vọng tăng trưởng dự kiến đến năm 2022: 27%. Phần trăm phụ nữ làm công việc này: 35% - Ảnh chụp màn hình Business Insider.

Theo Báo Thanh Niên