[Video] Bài toán chống ngập 500 m đường Nguyễn Hữu Cảnh của TP.HCM

Khánh Hoàng - Quốc Đoan

09:40 27/09/2017

Với khoảng 500m đường thường xuyên ngập sâu, TP đang tính toán phương án mua lại máy bơm khổng lồ của doanh nghiệp hoặc thuê với giá một tỷ mỗi tháng.