Trụ sở bộ, ngành sau di dời biến thành dự án nhà ở

Chí Kiên

15:49 15/10/2015

BizLIVE - Đây là một trong nhiều vấn đề tồn tại mà UBND thành phố Hà Nội báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội về triển khai Luật Thủ đô.

Trụ sở bộ, ngành sau di dời biến thành dự án nhà ở

Bộ Nội vụ đã xây dựng trụ sở mới, nhưng trụ sở cũ tại 37A Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn chưa bàn giao lại cho UBND thành phố Hà Nội.

UBND thành phố Hà Nội nêu rõ trong báo cáo: Hiện nay, trên địa bàn Thành phố có nhiều trụ sở của các bộ, ngành Trung ương, đóng trên địa bàn đang thực hiện sắp xếp, di dời theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ các diện tích đất sau khi di dời vừa qua phần lớn được đầu tư các công trình nhà ở, trung tâm thương mại, do đó ảnh hưởng rất lớn đến quy hoạch chung Thủ đô. 
Nguồn thu tiền sử dụng đất các dự án này được dùng để đầu tư trở lại cho các bộ, ngành là chưa phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Điều 15 Luật Thủ đô.
Không những vậy, theo quan sát của BizLIVE, Bộ Nội vụ (trụ sở cũ) ở 37A Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.Hai Bà Trưng) đã xây dựng trụ sở mới tại lô đất D24, khu đô thị mới Cầu Giấy. Tuy nhiên, một số cơ quan trực thuộc Bộ Nội vụ vẫn ở lại tại trụ sở cũ để làm việc mà chưa bàn giao lại toàn bộ cho TP. Hà Nội quản lý. 
Cùng với Bộ Nội vụ, thì Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Khoa học công nghệ cũng chung ý tưởng này. Mặc dù, đã xây dựng và đi vào hoạt động tại lô D24, khu đô thị mới Cầu Giấy nhưng vài cơ quan trực thuộc Bộ TN&MT vẫn ở lại trụ sở 83 Nguyễn Chí Thanh (!).
Vì vậy, UBND TP. Hà Nội đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, báo cáo Chính phủ sửa đổi cho phù hợp, đó là giao các cơ sở nhà đất sau khi thực hiện sắp xếp cho thành phố để thực hiện đầu tư các công trình xã hội, hạ tầng theo quy hoạch, đúng quy định tại điều 15 Luật Thủ đô.

CHÍ KIÊN