Thanh tra sân golf 7 tỉnh, thành phía Bắc

Kiều Châu

14:20 22/05/2015

BizLIVE -

Trong năm 2015, Bộ Tài nguyên và môi trường sẽ thành lập đoàn thanh tra hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước đối với các đơn vị đang hoạt động kinh doanh sân golf trên địa bàn 7 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Thanh tra sân golf 7 tỉnh, thành phía Bắc

Sân golf quốc tế Đồ Sơn, Hải Phòng.

7 tỉnh được thanh tra bao gồm: Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hòa Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình và thành phố Hà Nội.
Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước của các tổ chức, cá nhân đang kinh doanh sân golf trên địa bàn các tỉnh nêu trên.
Trong quá trình thanh tra, đoàn thanh tra được sử dụng quyền hạn và trách nhiệm quy định tại Điều 53 và Điều 54 Luật Thanh tra; đối tượng được thanh tra có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 57 và Điều 58 Luật Thanh tra.
Hiện nay, cả nước có khoảng 30 sân golf đang hoạt động, bao gồm 13 sân phía Bắc, 4 sân miền Trung và 13 sân phía Nam.
Trong số 13 sân golf ở phía Bắc, Vĩnh Phúc có 3 sân, Hải Dương 1 sân, Hòa Bình 1 sân, Hải Phòng 2 sân, Quảng Ninh 1 sân, Ninh Bình 1 sân và Hà Nội 4 sân.
 
 

KIỀU CHÂU