Sóc Sơn sẽ trở thành trung tâm công nghiệp của Hà Nội

Kiều Châu

10:50 03/07/2015

BizLIVE -

UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Sóc Sơn, tỷ lệ 1/10.000 với tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch khoảng 30.650ha; quy mô dân số dự kiến 512.300 người.

Sóc Sơn sẽ trở thành trung tâm công nghiệp của Hà Nội

Định hướng phát triển không gian đô thị vệ tinh Sóc Sơn.

Theo quy hoạch, tổng diện tích đất trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch (toàn bộ địa giới hành 
chính của huyện Sóc Sơn) khoảng 30.651 ha, bao gồm: Đất tự nhiên đô thị khoảng 5.660ha, trong đó đất xây dựng đô thị 3.837ha và khoảng 2.331ha đất dân dụng trong đó đất khu ở khoảng 1.296ha; Đất nằm trong ranh giới đô thị vệ tinh nhưng ngoài phạm vi xây dựng đô thị khoảng 24.987ha; đất phục vụ đô thị khoảng 2.656ha trong đó có 1.353ha là Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài; đất xây dựng điểm dân cư nông thôn khoảng 4.222ha và đất khác trong khu vực nông thông có diện tích khoảng 18.110ha.

Định hướng phát triển không gian huyện Sóc Sơn sẽ chia làm 3 khu vực:
Khu vực Đô thị vệ tinh Sóc Sơn được phát triển trên cơ sở mở rộng thị trấn huyện lỵ Sóc Sơn về phía Nam; Đây là 1 trong 5 đô thị vệ tinh của Thủ đô Hà Nội, với tính chất là đô thị dịch vụ, gắn với trung tâm dịch vụ cấp vùng, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và các khu công nghiệp thành khu vực phát triển thương mại, logistic và trung chuyển hàng hóa quốc tế;
Thị trấn Nỉ là thị trấn thành lập mới trên cơ sở kết hợp một phần diện tích đất tự nhiên của 2 xã Hồng Kỳ và Trung Giã, phát triển trên cơ sở nền tảng khu phố Nỉ hiện hữu mở rộng về phía Tây quốc lộ 3; đóng vai trò là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại vùng nông thôn phía Bắc huyện Sóc Sơn;
Khu vực nông thôn là các khu vực còn lại không bao gồm các khu vực Đô thị vệ tinh Sóc Sơn và thị trấn Nỉ; có tính chất là Hành lang xanh của Thành phố - là vùng đệm xanh giới hạn sự phát triển giữa đô thị trung tâm và các đô thị vệ tinh.
Quy mô dân số dự kiến đến năm 2030 cảu cả 3 khu vực khoảng 512.300 người, trong đó khu vực đô thị vệ tinh Sóc Sơn khoảng 247.000 người; Thị trấn Nỉ khoảng 19.300 người; Khu vực nông thôn khoảng 246.000 người.
Về phân vùng tổ chức không gian, huyện Sóc Sơn được phân thành 8 vùng không gian chính: Vùng 1 - đô thị vệ tinh Sóc Sơn; Vùng 2 - thị trấn Nỉ; Vùng 3 - khu vực núi Sóc; Vùng 4 - Khu vực cảng hàng không quốc tế Nội Bài và phụ cận; Vùng 5 - vùng ven sông Cà Lồ; Vùng 6,7,8 - vùng nông thôn.

UBND TP. Hà Nội xác định phát triển Sóc Sơn trở thành trung tâm công nghiệp của thủ đô, trong đó, phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp hiện có, đồng thời di dời, phân tán các cụm tiểu thu công nghiệp nằm trong ranh giới phát triển đô thị sang khu chức năng dịch vụ công cộng. UBND thành phố cũng khuyến khích xây dựng thêm các khu công nghiệp với đầy đủ các chức năng dân sinh.

Về thương mại dịch vụ, sẽ phát triển một số trung tâm thương mại và hệ thống siêu thị, cửa hàng nhỏ gắn với các khu dân cư. Tại các khu dịch vụ lớn như Cảng hàng không quốc tế Nội Bài…sẽ hình thành các khu trung tâm thương mại, siêu thị lớn.

KIỀU CHÂU