Quy hoạch Khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái thành trung tâm của vùng Bắc bộ

Kiều Châu

12:22 04/06/2015

BizLIVE -

Khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái được quy hoạch với tính chất là trung tâm phát triển kinh tế, thương mại, du lịch, dịch vụ và cảng biển của vùng Bắc bộ, của vành đai kinh tế ven biển Bắc bộ và đầu mối của hành lang kinh tế Côn Minh (Trung Quốc) - Hà Nội - Hải Phòng - Móng Cái - Phòng Thành (Trung Quốc).

Quy hoạch Khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái thành trung tâm của vùng Bắc bộ

Phối cảnh Trung tâm hành chính - TMDV Hải Hà trong Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái.

Hội đồng thẩm định cấp quốc gia (Bộ Xây dựng) vừa có phiên thẩm định, cho ý kiến về Đồ án Quy hoạch xây dựng Khu kinh tế (KKT) Cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đồ án quy hoạch, KKT Cửa khẩu Móng Cái sẽ được xây dựng với định hướng phát huy lợi thế của vị trí và tiềm năng tự nhiên, xây dựng mô hình KKT đa dạng, năng động, được tổ chức không gian hợp lý, tiết kiệm đất, hình thành các trung tâm chuyên ngành tổng hợp được gắn kết bằng hệ thống giao thông nhanh, hiện đại.

Cùng với đó, không gian KKT Cửa khẩu Móng Cái được phát triển theo định hướng: 1 Trục - 2 Vùng - 3 Trung tâm. Đó là trục hành lang kinh tế kỹ thuật - đô thị - công nghiệp - dịch vụ du lịch - thương mại, tài chính ngân hàng; 2 vùng Bắc và Nam; 3 trung tâm gồm: Trung tâm hạt nhân là đô thị tích hợp mới, trung tâm Khu công nghiệp dịch vụ Hải Hà, TP Cửa khẩu Móng Cái.

Sau khi tư vấn báo cáo đồ án, Hội đồng thẩm định cấp quốc gia nhận định: Đồ án đã đưa ra được những định hướng rõ nét trong việc hình thành các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, chú trọng khai thác thế mạnh, tiềm năng tự nhiên phục vụ thương mại, du lịch, có nhiều điểm nhấn trong quy hoạch không gian KKT. 100% các thành viên Hội đồng thẩm định thống nhất thông qua đồ án quy hoạch.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Đình Toàn yêu cầu đồ án cần làm rõ hơn động lực trong xây dựng, phát triển KKT Móng Cái; chú trọng xử lý rác thải; đưa ra những dự báo ngắn hạn (3 - 5 năm) về dân số nhằm giúp các nhà quản lý đưa ra được các quyết sách phát triển tương ứng. Bên cạnh đó, đồ án cần làm rõ hơn mối quan hệ kinh tế của KKT này với TP Đông Hưng - Trung Quốc. 

Thứ trưởng cũng yêu cầu nhóm tư vấn tiếp thu nghiêm túc những góp ý của các chuyên gia thành viên hội đồng thẩm định, sớm hoàn thiện đồ án để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 6/2015.

KIỀU CHÂU