Quy hoạch đô thị: Từ Pháp nhìn vào Việt Nam

11:19 28/05/2014

Ngày 27 – 28/5, hội thảo “Gặp gỡ, Quy hoạch đô thị Hà Nội” do Hiệp hội phi lợi nhuận quảng bá và giới thiệu chuyên môn Pháp IDEFIE tổ chức tại Hà Nội.

Quy hoạch đô thị: Từ Pháp nhìn vào Việt Nam

Trong quá trình phát triển đô thị Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế.

Với tỷ lệ đô thị hóa khoảng 33%, các đô thị ở Việt Nam đang có sự phát triển và vươn lên mạnh mẽ. Mạng lưới đô thị Việt Nam đã hình thành và dần định hình được “bản sắc”.

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển đô thị Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như sự phát triển quá tải về các mặt dịch vụ y tế, cơ sở giáo dục, ô nhiễm môi trường, hệ thống giao thông ùn tắc … do không kiểm soát được việc gia tăng dân số, nhất là di dân từ các khu phụ cận vào thành phố để tìm kiếm việc làm; Thiếu các chiến lược và chính sách kiểm soát, quản lý đô thị gây lãng phí tài nguyên đất đai và nguồn lực đầu tư. 

Đi vào Phương thức làm việc với các nhà tài trợ quốc tế trong quá trình xây dựng, phát triển các dự án tại Việt Nam. Cách thức tổ chức quy hoạch, phát triển đô thị, thành phố xanh, thành phố thông minh, mạng lưới hạ tầng đô thị, đây cũng là cơ hội giới thiệu, thu hút đầu tư vào Việt Nam.Hội thảo “Gặp gỡ, quy hoạch đô thị Hà Nội” được Hiệp hội phi lợi nhuận quảng bá và giới thiệu chuyên môn Pháp IDEFIE là diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm trong thực tế quy hoạch đô thị ở Pháp cũng như các nước tiên tiến với Việt Nam.

Theo Vietnamnet