Nhà ở xã hội được phép xây với diện tích tối thiểu 25m2

Kiều Châu

12:07 11/11/2015

BizLIVE -

Theo quy định trước đây diện tích tối thiểu của một căn nhà ở xã hội là 30m2, tuy nhiên theo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội vừa được Chính phủ ban hành, thì diện tích này đã được điều chỉnh xuống còn 25m2.

Nhà ở xã hội được phép xây với diện tích tối thiểu 25m2

Ảnh minh họa.

Nội dung Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội vừa được Chính phủ ban hành nêu rõ, trường hợp nhà ở xã hội là nhà chung cư thì căn hộ phải được thiết kế, xây dựng theo kiểu khép kín, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn diện tích mỗi căn hộ tối thiểu là 25 m2 sàn, tối đa là 70 m2 sàn, bảo đảm phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Chủ đầu tư dự án được điều chỉnh tăng mật độ xây dựng hoặc hệ số sử dụng đất lên 1,5 lần so với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
Căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được điều chỉnh tăng tiêu chuẩn diện tích căn hộ tối đa, nhưng mức tăng không quá 10% so với diện tích căn hộ tối đa là 70 m2 và bảo đảm tỷ lệ số căn hộ trong dự án xây dựng nhà ở xã hội có diện tích sàn trên 70 m2 không quá 10% tổng số căn hộ nhà ở xã hội trong dự án.
Trường hợp nhà ở xã hội là nhà ở liền kề thấp tầng thì tiêu chuẩn diện tích đất xây dựng của mỗi căn nhà không vượt quá 70 m2, hệ số sử dụng đất không vượt quá 2,0 lần và phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Trường hợp dự án xây dựng nhà ở xã hội liền kề thấp tầng thì phải được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận. Đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội tại các đô thị loại đặc biệt, loại 1 và loại 2 thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải báo cáo và xin ý kiến Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định chủ trương đầu tư.
Ngoài ra, nghị định cũng nêu rõ các điều kiện vay vốn ưu đãi để thuê, mua, thuê mua nhà ở xã hội, sửa chữa, cải tạo hoặc xây dựng mới nhà để ở. Mức vốn cho vay tối đa đối với trường hợp thuê, mua, thuê mua nhà ở xã hội bằng 80% giá trị hợp đồng. Còn nếu sửa chữa, cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hay phương án vay, song không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm.
Mặt khác, lãi suất cho vay ưu đãi tại các ngân hàng do Thủ tướng quyết định cho từng thời kỳ dựa trên đề nghị của Ngân hàng Nhà nước. Kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên, thời hạn vay tối thiểu là 15 năm.

KIỀU CHÂU