Loại khỏi qui hoạch 13 dự án thủy điện

P.V

08:39 30/05/2015

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa đề xuất Bộ Công thương loại khỏi quy hoạch 13 dự án thủy điện không đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Loại khỏi qui hoạch 13 dự án thủy điện

Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa đề xuất Bộ Công thương loại khỏi quy hoạch 13 dự án thủy điện không đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và không gian sinh hoạt của người dân dân. Như vậy đến nay, tỉnh Quảng Ngãi chỉ còn 12 dự án thủy điện với tổng công suất gần 300 MW.

Ông Trương Quang Dũng - Quyền Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Theo tiêu chí, 1 dự án thủy điện theo qui hoạch không quá 10 ha đất và di chuyển 1 hộ dân cho 1 MW. Căn cứ tiêu chí này, sẽ loại bỏ hết các dự án thủy điện nào mà di dân, chiếm đất vượt quá quy định”.

Theo VOV