Loại 6 khu công nghiệp tại Bình Phước khỏi quy hoạch

Kiều Châu

10:01 27/11/2015

BizLIVE -

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý thu hồi và đưa ra khỏi quy hoạch 6 khu công nghiệp, đồng thời cho cắt giảm diện tích hai khu công nghiệp và sáp nhập hai khu công nghiệp tại Bình Phước.

Loại 6 khu công nghiệp tại Bình Phước khỏi quy hoạch

Ảnh minh họa.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bình Phước đến năm 2020.
Theo đó, 6 khu công nghiệp với tổng diện tích 1.063ha sẽ bị thu hồi và đưa ra khỏi quy hoạch bao gồm: khu công nghiệp Bình Phước – Đài Loan (481ha), khu công nghiệp Tân Khai I (63ha), khu công nghiệp Tân Khai (45ha), khu công nghiệp Thanh Bình (92ha), khu công nghiệp Đồng Soài IV (92ha) và khu công nghiệp Đại An-Sài Gòn (285ha);
Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đồng ý điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Bắc Đông Phú từ 200ha xuống 190ha, giảm diện tích khu công nghiệp Tân Khai II từ 300ha xuống 160ha; điều chỉnh sáp nhập khu công nghiệp Sài Gòn - Becamex vào khu công nghiệp Sài Gòn - Bình Phước với tổng diện tích là 2.450ha.
Đồng thời, bổ sung khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico với quy mô diện tích 655ha vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp cả nước đến năm 2020.
Thủ tướng giao UBND tỉnh Bình Phước thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cho phù hợp; tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập khu công nghiệp theo từng giai đoạn phù hợp với khả năng thu hút đầu tư trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi xã hội tại các khu công nghiệp để đảm bảo điều kiện sống, làm việc của người lao động.

KIỀU CHÂU