Lập khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị rộng hơn 23.800ha

Kiều Châu

20:18 16/09/2015

BizLIVE -

Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị sẽ bao gồm các khu chức năng như khu công nghiệp, khu hành chính, khu dân cư, khu du lịch, khu dịch vụ, khu cảng.

Lập khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị rộng hơn 23.800ha

Ảnh minh họa.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị với diện tích tự nhiên 23.792 ha nằm ở phía Đông Nam tỉnh Quảng Trị, bao gồm 17 xã, thị trấn là: Hải An, Hải Ba, Hải Vĩnh, Hải Quế, Hải Khê, Hải Dương (thuộc huyện Hải Lăng); Triệu An, Triệu Phước, Triệu Vân, Triệu Trạch, Triệu Lăng, Triệu Sơn (thuộc huyện Triệu Phong); Gio Quang, Gio Mai, Gio Hải, Gio Việt và thị trấn Cửa Việt (thuộc huyên Gio Linh).
Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị bao gồm nhiều khu chức năng như khu công nghiệp, khu hành chính, khu dân cư, khu du lịch, khu dịch vụ, khu cảng.
Mục tiêu phát triển chủ yếu của khu kinh tế này là khai thác tối đa lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý kinh tế và chính trị trong giao thương, dịch vụ quốc tế và trong nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị, khu vực Trung Bộ nhằm góp phần thu hẹp khoảng cách khu vực này với các vùng khác trong cả nước, kết hợp chặt chẽ giữa thu hút đầu tư, phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Đây sẽ trở thành khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, địa bàn có tính đột phá của tỉnh Quảng Trị và là cực phát triển quan trọng của vùng Trung Bộ; đồng thời, là trung tâm giao thương quốc tế, trung tâm công nghiệp chế biến nông lâm thuỷ sản, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất điện năng, du lịch, thương mại dịch vụ;...

KIỀU CHÂU