Khu công nghệ cao Hòa Lạc: Dự án vốn 4.000 tỷ đồng được đóng thuế thu nhập doanh nghiệp 10%

Kiều Châu

09:32 22/06/2017

BizLIVE - Đây là một trong những chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước khi đầu tư vào Khu công nghệ cao Hòa Lạc theo Nghị định quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu công nghệ cao Hòa Lạc vừa được Chính phủ ban hành.

Khu công nghệ cao Hòa Lạc: Dự án vốn 4.000 tỷ đồng được
 đóng thuế thu nhập doanh nghiệp 10%

Phối cảnh Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Thủ tướng vừa ban hành Nghị định 74/2017/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Theo đó, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư, làm việc tại đây sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư.
Theo quy định, dự án đầu tư tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc sẽ được hưởng ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về thuế.
Đặc biệt, đối với dự án đầu tư mới tại khu công nghệ cao có quy mô vốn từ 4.000 tỷ đồng trở lên được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời hạn 30 năm.
Đối với các dự án đã được UBND cấp tỉnh cấp phép đầu tư trước thời điểm Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu công nghệ cao (ngày 23/5/2008) và đang hoạt động tại khu công nghệ cao được hưởng các ưu đãi về thuế theo quy định tại giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép đầu tư/giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã được cấp.
Bên cạnh việc ưu đãi cao nhất về đầu tư và thuế cho các nhà đầu tư, Nghị định 74 cũng ưu tiên chính sách phát triển nhà ở cho người lao động làm việc tại khu công nghệ cao.
Theo đó, UBND thành phố Hà Nội sẽ ưu tiên bố trí đủ quỹ đất để xây dựng nhà ở cho người lao động làm việc tại khu công nghệ cao. Nhà nước khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng và phát triển nhà ở (bao gồm hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình nhà ở).
Cụ thể, tổ chức, cá nhân thực hiện dự án nhà ở cho người lao động làm việc tại khu công nghệ cao được hưởng ưu đãi về thuế, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định tại nghị định này.
Tổ chức, cá nhân thực hiện dự án nhà ở không được tính toán các khoản tiền do nhà nước đầu tư, hỗ trợ, ưu đãi về thuế, tiền thuế đất, tiền sử dụng đất vào giá bán nhà, giá cho thuê nhà.
Ngoài ra, nghị định cũng quy định nhà đầu tư, chuyên gia và người lao động là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài và thành viên gia đình (bao gồm bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi dưới 18 tuổi) được xem xét cấp thị thực xuất cảnh, nhập cảnh có giá trị sử dụng nhiều lần và thời hạn phù hợp với thời gian làm việc trực tiếp tại khu công nghệ cao.
Ngoài các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư quy định trên, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư, làm việc tại Khu Công nghệ cao còn được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật khi đáp ứng đủ các điều kiện được hưởng ưu đãi, hỗ trợ.
Đối với các dự án cần đặc biệt thu hút đầu tư vào khu công nghệ cao, Bộ Khoa học và công nghệ trình Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung.

KIỀU CHÂU