Hà Tĩnh: Huyện Kỳ Anh sắp được “nâng cấp” thành thị xã

Kiều Châu

13:59 06/05/2015

BizLIVE -

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý cho UBND tỉnh Hà Tĩnh lập quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh theo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Hà Tĩnh: Huyện Kỳ Anh sắp được “nâng cấp” thành thị xã

Một góc đô thị Kỳ Anh.

Theo đó, Phó thủ tướng giao Bộ Xây dựng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh theo quy định pháp luật hiện hành.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý thành lập thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi được thành lập, thị xã Kỳ Anh có trên 85.500 nhân khẩu, 12 đơn vị hành chính cấp xã.
Kỳ Anh hiện tại không chỉ là huyện có dân số lớn nhất (trên 206.000 nhân khẩu) và nhiều đơn vị hành chính nhất (33 đơn vị hành chính cấp xã) của tỉnh Hà Tĩnh, mà còn có tốc độ phát triển kinh tế rất nhanh (tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân năm 2014 là 26,5%) nên cần phải tách ra để bảo đảm công tác quản lý nhà nước hiệu quả.

Ngoài ra, khu vực thành lập thị xã Kỳ Anh có Khu kinh tế Vũng Áng (là một trong 5 khu kinh tế trọng điểm ven biển của cả nước), là khu kinh tế động lực với các ngành công nghiệp nặng lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á như luyện cán thép, nhiệt điện, lọc hóa dầu…, có cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương, giữ vai trò quan trọng về an ninh - quốc phòng và giao thông hàng hải của khu vực và quốc tế.

KIỀU CHÂU