Hà Nội rà soát việc sử dụng biệt thự “cổ”

Kiều Châu

17:32 03/07/2015

BizLIVE -

Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa ký ban hành Công văn số 4490/UBND-TNMT về việc chỉ đạo các biện pháp tăng cường công tác quản lý, sử dụng nhà biệt thự xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn thành phố. 

Hà Nội rà soát việc sử dụng biệt thự “cổ”

Công trình mang kiến trúc Pháp cổ này vẫn giữ được những nét độc đáo. Ảnh: Diệu Linh.

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng nhà biệt thự xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn thành phố, UBND TP. Hà Nội chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở, ngành kiểm tra công tác quản lý, sử dụng nhà biệt thự, báo cáo UBND thành phố trước ngày 10/7/2015.

Đồng thời, UBND TP. Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì cùng các sở, ngành liên quan căn cứ tình hình và kết quả thực hiện Quy chế về quản lý, sử dụng nhà biệt thự được xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn TP. Hà Nội cũng như Nghị định của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, đề xuất UBND thành phố (trước ngày 20/7/2015) bổ sung, điều chỉnh, quy định chi tiết một số nội dung như: đề xuất cơ chế, chính sách thực hiện việc bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị các ngôi biệt thự được xếp loại (loại 1, loại 2, loại 3), trong đó chú trọng chính sách khuyến khích xã hội hóa để huy động nguồn lực của các tô chức, cá nhân tham gia đầu tư;
Xem xét, quy định chi tiết về thẩm quyền cho phép phá dỡ, xây dựng lại nhà biệt thự; các điều kiện và trình tự, thủ tục thực hiện, đảm bảo sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan liên quan; 
Quy định về thu tiền sử dụng đất bổ sung theo quy định của Bộ Tài chính đối với các trường hợp được phép phá dỡ, xây dựng lại nhà biệt thự theo quy hoạch được phê duyệt, trong đó cho phép tăng hệ số sử dụng đất (tăng mật độ xây dựng, tăng chiều cao công trình) so với nhà biệt thự cũ.

Trước đó, ngày 18/6, UBND TP. Hà Nội đã ban hành văn bản số 4141/UBND-TNMT chỉ đạo xử lý sau thanh tra việc đề xuất xác định 312 nhà biệt thự tại Quyết định 7177/QĐ-UBND ngày 28/11/2013.

Hà Nội hiện có khoảng 1.253 nhà biệt thự cũ xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn các quận Ba Đình, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa.

Trong đó, thành phố đã xác định 312 nhà biệt thự thuộc các loại xây dựng sau năm 1954, đã bị phá dỡ xây dựng lại hoặc chưa bị xây dựng lại nhưng đã bị biến dạng, xuống cấp nghiêm trọng.

KIỀU CHÂU