Hà Nội loại 51 dự án khỏi kế hoạch sử dụng đất 7 quận nội thành

H.Hà

17:20 27/09/2016

BizLIVE - Trong khi số dự án được bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất của 7 quận nội thành Hà Nội năm 2016 là 67 dự án.

Hà Nội loại 51 dự án khỏi kế hoạch sử dụng đất 7 quận nội thành

Ảnh minh họa.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành các quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân, Hà Đông.
Cụ thể, tại Quyết định số 5119/QĐ-UBND, đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Ba Đình 4 dự án với tổng diện tích 1,111ha; bổ sung kế hoạch sử dụng đất của quận Ba Đình năm 2016 là 7 dự án với diện tích 2,9187ha phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội thành phố.
Tại Quyết định số 5130/QĐ-UBND, đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Hoàn Kiếm 1 dự án với tổng diện tích 0,12ha; bổ sung kế hoạch sử dụng đất của quận Hoàn Kiếm 1 dự án với diện tích 0,120ha phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội thành phố.
Quyết định số 5145/QĐ-UBND, đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Đống Đa 6 dự án, diện tích 1,94ha; bổ sung kế hoạch sử dụng đất của quận Đống Đa 7 dự án với diện tích 1,42ha phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội thành phố.
Quyết định số 5141/QĐ-UBND, đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Cầu Giấy 4 dự án, diện tích 1,9ha; bổ sung kế hoạch sử dụng đất của quận Cầu Giấy  8 dự án với diện tích 17,92ha phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội thành phố.
Quyết định số 5117/QĐ-UBND, đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Bắc Từ Liêm 5 dự án, diện tích 6,84ha; bổ sung kế hoạch sử dụng đất của quận Bắc Từ Liêm 17 dự án với diện tích 48,05ha phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội thành phố.
Quyết định số 5135/QĐ-UBND, đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Thanh Xuân 6 dự án, diện tích 9,36ha; bổ sung kế hoạch sử dụng đất của quận Thanh Xuân 2 dự án với diện tích 5,621ha phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội thành phố.
Quyết định số 5131/QĐ-UBND, đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất của quận Hà Đông năm 2016 là 25 dự án với diện tích 32,84ha; bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất 25 công trình, dự án với diện tích 26ha, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội thành phố.

H.HÀ