Hà Nội làm đường cắt qua khu chức năng đô thị phía Tây Nam

Hoàng Hà

17:31 09/06/2017

BizLIVE - UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ xác định chỉ giới đường đỏ và thiết kế cắm mốc giới tuyến đường chính khu vực nối đường Dốc Hội đến đường 40m (cắt qua khu chức năng đô thị phía Tây Nam, huyện Gia Lâm), tỷ lệ 1/500.

Hà Nội làm đường cắt qua khu chức năng đô thị phía Tây Nam

Phối cảnh khu chức năng đô thị phía Tây Nam.

Theo quyết định, tuyến đường có chiều dài 1,45km, bề rộng mặt cắt ngang là 30m; diện tích đất nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 19ha.
UBND thành phố Hà Nội yêu cầu thời gian lập quy hoạch xác định chỉ giới đường đỏ không quá 6 tháng kể từ khi nhiệm vụ được duyệt (không kể thời gian thẩm tra, trình duyệt). Thiết kế cắm mốc giới trong vòng 30 ngày sau khi chỉ giới đường đỏ tuyến đường được UBND thành phố phê duyệt.
Đồng thời, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội có trách nhiệm lập hồ sơ chỉ giới đường đỏ, tổ chức lựa chọn đơn vị có tư cách pháp nhân theo quy định để lập hồ sơ thiết kế cắm mốc giới tuyến đường theo đúng nhiệm vụ được UBND thành phố phê duyệt. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với địa phương, sở ngành, cơ quan liên quan thực hiện đúng các quy định hiện hành của nhà nước và thành phố về quy hoạch xây dựng. Lập dự toán kinh phí thực hiện công tác xác định chỉ giới và thiết kế cắm mốc tuyến đường trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành.
Ngoài ra, các Sở, ngành, UBND huyện Gia Lâm có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu liên quan để Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội làm cơ sở nghiên cứu, xác định chỉ giới đường đỏ tuyến đường đảm bảo khớp nối thống nhất với quy hoạch, dự án đầu tư có liên quan trong phạm vi nghiên cứu.

HOÀNG HÀ