Hà Nội đổi 50ha đất cho Tasco để làm đường nối Lê Đức Thọ - đô thị Xuân Phương

Kiều Châu

12:00 05/08/2016

BizLIVE - UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận cho Công ty cổ phần Tasco lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư xây dựng trên diện tích đất còn lại thuộc khu chức năng đô thị đô thị 49,1ha phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm (đơn vị ở 1) để tạo nguồn cân đối vốn cho dự án Xây dựng tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ đến khu đô thị mới Xuân Phương theo hình thức hợp đồng BT.

Hà Nội đổi 50ha đất cho Tasco để làm đường nối Lê Đức Thọ - đô thị Xuân Phương

Phối cảnh khu đô thị sinh thái Tasco Xuân Phương.

Theo đó, UBND TP Hà Nội chấp thuận đề xuất của Sở Kế hoạch và đầu tư về việc cho phép Công ty cổ phần Tasco (Tasco) lập hồ sơ đề xuất xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng trên diện tích đất còn lại thuộc khu chức năng đô thị 49,1ha (đơn vị ở 1) phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm (sau khi trừ đi quỹ đất các dự án đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư cho các đơn vị khác) để tạo nguồn cân đối vốn cho dự án xây dựng tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ đến hhu đô thị mới Xuân Phương theo hình thức hợp đồng BT.
UBND TP Hà Nội cũng đồng ý cho Tasco ứng vốn hợp pháp của doanh nghiệp (không tính lãi suất) để thực hiện toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật diện tích khu đất 49,1 ha, bao gồm cả phần diện tích san nền sơ bộ do UBND quận Nam Từ Liêm đã thực hiện và phần diện tích còn lại. Tasco có trách nhiệm liên hệ với Sở Kế hoạch và đầu tư để được hướng dẫn thực hiện lập, thẩm định và trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và các nội dung liên quan theo quy định.
UBND TP Hà Nội giao Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan hướng dẫn UBND quận Nam Từ Liêm và Tasco rà soát, ký kết phụ lục hợp đồng BT dự án xây dựng tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ đến khu đô thị mới Xuân Phương (điểm cuối giao với đường 70) theo quy định; tổng hợp các chi phí liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật diện tích khu đất 49,1 ha để thực hiện việc hạch toán, thanh, quyết toán các chi phí liên quan đến dự án BT và các nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư theo quy định.
UBND quận Nam Từ Liêm có trách nhiệm rà soát, xác định khối lượng, giá trị đã thực hiện giả phóng mặt bằng và san nền sơ bộ tại khu đất 49,1 ha để làm cơ sở cho Tasco xác định các chi phí và nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Tasco để triển khai công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật đối với diện tích còn lạị.

KIỀU CHÂU