Hà Nội điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị GN tại Mê Linh

Hoàng Hà

18:47 13/07/2017

BizLIVE - Theo quy hoạch phân khu đô thị GN được duyệt, khu vực nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch có diện tích khoảng 4,57ha, gồm các chức năng: đất cơ quan, trường đào tạo và đất cây xanh đô thị. Nay, điều chỉnh phần đất có chức năng đất cơ quan, trường đào tạo, diện tích khoảng 2,78ha sang chức năng đất công cộng đô thị.

Hà Nội điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị GN tại Mê Linh

Ảnh minh họa.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại ô 2-1 thuộc quy hoạch phân khu đô thị GN, tỷ lệ 1/5000 tại xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.
Theo đó, việc điều chỉnh nhằm nghiên cứu cơ cấu trên toàn bộ ô quy hoạch 2-1 thuộc quy hoạch phân khu đô thị GN, tỷ lệ 1/5.000 được duyệt; Đảm bảo khớp nối về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kiến trúc cảnh quan và đảm bảo các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc trong khu vực nghiên cứu điều chỉnh cục bộ phù hợp với định hướng tại quy hoạch phân khu đô thị GN, quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các quy định có liên quan.
UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu việc điều chỉnh chức năng sử dụng đất không ảnh hưởng lớn đến định hướng quy hoạch tại khu vực. Các nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của đồ án này giữ nguyên theo quy hoạch phân khu đô thị GN tỷ lệ 1/5.000 đã được phê duyệt.
Cụ thể, về quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: Theo quy hoạch phân khu đô thị GN được duyệt, khu vực nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch có diện tích khoảng 4,57ha, gồm các chức năng: đất cơ quan, trường đào tạo và đất cây xanh đô thị (công viên, vườn hoa). Nay, điều chỉnh phần đất có chức năng đất cơ quan, trường đào tạo, diện tích khoảng 2,78ha sang chức năng đất công cộng đô thị (diện tích đất cây xanh đô thị không thay đổi). Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tuân thủ theo quy hoạch phân khu đô thị GN được duyệt (đối với đất công cộng đô thị: mật độ xây dựng tối đa 30%; tầng cao công trình là 3 tầng).
Về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, tuân thủ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; Đồng thời, có tính kế thừa kiến trúc, cảnh quan đô thị và phù hợp với điều kiện, đặc điểm tự nhiên trong khu vực; Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan có tính chất định hướng cho giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan. Bố cục mặt bằng, hình dáng các công trình xây dựng sẽ được xác định cụ thể ở giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng, khi thiết kế công trình cụ thể.

HOÀNG HÀ