Hà Nội điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đô thị mới Văn Phú

Kiều Châu

15:54 29/11/2016

BizLIVE - UBND thành phố Hà Nội Nội vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Văn Phú tại các ô đất quy hoạch ký hiệu X10, X13, HT01, tỷ lệ 1/500 tại phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Hà Nội điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đô thị mới Văn Phú

Một góc khu đô thị mới Văn Phú.

Theo đó, tổng diện tích đất các ô đất điều chỉnh khoảng 7.378m2 (gần 0,7378ha) với dân số khoảng 128 người.
Cụ thể, về cơ cấu sử dụng đất: Điều chỉnh tách ô đất quy hoạch ký hiệu X10 ra khỏi khu đô thị mới Văn Phú, đồng thời, gộp phần đất này vào khu đô thị Phú Lương theo đúng Quyết định số 6469/QĐ-UBND ngày 5/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung ghi tại Quyết định số 4460/QĐ-UBND ngày 5/10/2012 “Thu hồi 303m2 đất nằm trong khu đô thị mới Văn Phú do Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Innvest đang quản lý, sử dụng giao Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Việt quản lý, sử dụng…”.
Nội dung điều chỉnh nêu trên dẫn đến thay đổi phạm vi, ranh giới và giảm diện tích đất khu đô thị mới Văn Phú từ khoảng 947.984m2 xuống khoảng 947.681m2.
Đồng thời, điều chỉnh các ô đất quy hoạch ký hiệu X13, HT01 có chức năng cây xanh, mặt nước, hạ tầng đô thị thành các ô đất quy hoạch có chức năng trạm xử lý nước thải ngầm (phía trên bố trí vườn hoa, cây xanh…) bãi đỗ xe, cây xanh nhóm nhà ở, nhà ở liền kề, đường giao thông.

KIỀU CHÂU