Hà Nội điều chỉnh cục bộ quy hoạch Khu đô thị mới Sài Đồng

V.M

11:44 28/02/2016

BizLIVE - Một phần ô đất cây xanh tại Khu đô thị mới Sài Đồng (long Biên, Hà Nội) sẽ được chuyển sang chức năng đất hạ tầng kỹ thuật.

Hà Nội điều chỉnh cục bộ quy hoạch Khu đô thị mới Sài Đồng

Một góc khu đô thị mới Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Quyết định số 917/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch một phần Khu đô thị mới Sài Đồng.
Phần điều chỉnh quy hoạch tại ô đất ký hiệu CX2 và đường giao thông quanh ô đất trong Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Sài Đồng, tỷ lệ 1/500, để thực hiện dự án Phục hồi cải tạo, nâng cấp trạm cấp nước Sài Đồng tại các phường Sài Đồng và Phúc Đồng (quận Long Biên, Hà Nội). 
Theo đó, sẽ điều chỉnh một phần ô đất cây xanh đơn vị ở (CX2) sang chức năng đất hạ tầng kỹ thuật (trong đó có một phần diện tích là trạm cấp nước hiện có).
Điều chỉnh lại hướng tuyến đường giao thông phía Tây Nam ô đất trên cơ sở đường giao thông hiện có (đường nội bộ khu đô thị) và giảm kích thước mặt cắt từ 17,5m xuống 11,5m. Phần đất dân cư hiện trạng nằm trong đường quy hoạch nay điều chỉnh thành đất ở dân cư.
Nguyên tắc điều chỉnh cục bộ chức năng sử dụng đất này không làm ảnh hưởng đến định hướng chung trong quy hoạch khu vực.

V.M