Hà Nội điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đô thị mới Cầu Giấy

Kiều Châu

09:44 14/10/2016

BizLIVE - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô đất ký hiệu lô C ô D4 thuộc quy hoạch tổng mặt bằng các ô đất đấu giá quyền sử dụng đất đợt I trong khu đô thị mới Cầu Giấy, tỷ lệ 1/500 tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.

Hà Nội điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đô thị mới Cầu Giấy

Vị trí điều chỉnh quy hoạch.

Theo quyết định, diện tích mặt bằng các ô đấu giá khoảng 5.191m2, trong đó diện tích xây dựng trụ sở Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam khoảng 1.968m2, đất Công ty TNHH Phú Mỹ An Hà Nội trúng đấu giá khoảng 3.223m2.
Về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan: Lô đất ký hiệu C ô quy hoạch D4 có đường quy hoạch xung quanh ô đất, có điều kiện xây dựng công trình cao tầng phù hợp với chức năng, chỉ tiêu quy hoạch, nghiên cứu tổ chức không gian theo đồ án Quy hoạch phân khu đô thị H2-2 tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt.
Công trình xây dựng hợp khối phù hợp chức năng sử dụng. Đảm bảo khoảng lùi xây dựng, khoảng cách công trình tới chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và công trình lân cận theo quy định của Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, thống nhất về hình khối kiến trúc trong tổng thể lô đất ký hiệu lô C ô D4.
Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô đất ký hiệu lô C ô D4 từ chức năng công cộng đơn vị ở sang chức năng đất cơ quan (trụ sở Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam) và hỗn hợp (văn phòng, dịch vụ thương mại, ở) do Công ty TNHH Phú Mỹ An làm chủ đầu tư.
UBND TP Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư sớm triển khai đầu tư xây dựng công trình tại lô đất ký hiệu lô C ô D4 hoàn thiện kiến trúc cảnh quan đô thị khu vực, khớp nối đồng bộ, hoàn chỉnh với hệ thống hạ tầng đô thị khu vực, phù hợp với quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Cầu Giấy và Quy hoạch phân khu đô thị H2-2 tỷ lệ 1/2000 được duyệt.
UBND quận Cầu Giấy chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc, Công ty TNHH Phú Mỹ An Hà Nội và Công ty TNHH Thương mại hỗ trợ kiến thiết Miền Núi, Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức công bố công khai nội dung quy hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch ký hiệu lô C ô D4 để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết theo quy định.
Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng chịu trách nhiệm: Kiểm tra, giám sát việc xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt, kịp thời xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

KIỀU CHÂU