Hà Nội có thêm khu công viên sinh thái rộng hơn 15ha tại Hoàng Mai

Hoàng Hà

16:09 09/06/2017

BizLIVE - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu công viên sinh thái Vĩnh Hưng, tỷ lệ 1/500.

Hà Nội có thêm khu công viên sinh thái rộng hơn 15ha tại Hoàng Mai

Ảnh minh họa.

Khu vực nghiên cứu quy hoạch chi tiết khu công viên sinh thái Vĩnh Hưng, tỷ lệ 1/500 thuộc địa giới hành chính phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Tổng diện tích đất nghiên cứu quy hoạch khoảng 15,085ha.
Việc lập quy hoạch chi tiết khu công viên sinh thái Vĩnh Hưng nhằm điều tra, khảo sát và phân tích đánh giá về hiện trạng sử dụng đất, khớp nối các dự án có liên quan; đề xuất cơ cấu quy hoạch đảm bảo đồng bộ về chức năng sử dụng đất, không gian kiến trúc cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật.
Đồng thời, tính toán, xác định các khu chức năng trong khu công viên sinh thái (công viên mở) và các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội (cây xanh, vườn hoa chuyên đề, mặt nước, tỷ lệ công trình dịch vụ công cộng, thể dục thể thao, chỗ đỗ xe...) đảm bảo sự đồng bộ, khoa học, nhằm khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất đô thị.
Ngoài ra, việc lập quy hoạch chi tiết cũng nhằm đề xuất giải pháp về quy hoạch kiến trúc, tổ chức đồng bộ về không gian kiến trúc cảnh quan khu công viên sinh thái. Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khớp nối với các dự án đã và đang triển khai xây dựng, phù hợp với định hướng không gian tại quy hoạch phân khu đô thị H2-4 được duyệt.
UBND thành phố Hà Nội giao đơn vị tổ chức lập quy hoạch là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị Vĩnh Hưng, có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo đúng nhiệm vụ quy hoạch được UBND thành phố phê duyệt.
UBND quận Hoàng Mai, UBND phường Vĩnh Hưng có trách nhiệm phối hợp cung cấp tài liệu, số liệu về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, hiện trạng sử dụng đất đai, xây dựng công trình và các dự án đầu tư trong khu vực; tạo điều kiện để Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị Vĩnh Hưng tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan để lập đồ án quy hoạch.
Sở Quy hoạch - kiến trúc Hà Nội chịu trách nhiệm thẩm định nội dung, thành phần hồ sơ của đồ án quy hoạch chi tiết theo quy định của Luật, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt.

HOÀNG HÀ