Hà Nội cắt giảm số căn hộ, vốn đầu tư vào khu tái định cư Nam Trung Yên

Kiều Châu

19:08 07/09/2016

BizLIVE - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư Nam Trung Yên phần xây dựng nhà ở và hạ tầng xã hội thiết yếu - giai đoạn I.

Hà Nội cắt giảm số căn hộ, vốn đầu tư vào khu tái định cư Nam Trung Yên

Ảnh minh họa.

Cụ thể, điều chỉnh quy mô bao gồm: phần nhà ở gồm 22 công trình thuộc các ô đất B3; B6; B10; B11; A6; A14 (giảm khối nhà A3, A5); Năng lực thiết kế: diện tích sàn xây dựng của dự án giảm từ 383.728m2 xuống 364.306m2 (giảm 19.422m2); Số lượng căn hộ giảm từ 4.086 căn hộ xuống còn 3.846 căn hộ (giảm 240 căn hộ nhà A3, A5). Tổng mức đầu tư của dự án giảm từ 2.770,257 tỷ đồng còn 2.613,849 tỷ đồng, giảm 156,408 tỷ đồng.
UBND TP Hà Nội cũng quyết định điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án sang năm 2017. Còn những nội dung khác không ghi trong quyết định này, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện các quyết định của UBND thành phố.
UBND TP Hà Nội giao Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội tổ chức quản lý, thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và UBND thành phố về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; đảm bảo chất lượng và tuân thủ đúng các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng; Sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả; triển khai các thủ tục điều chỉnh thiết kế đảm bảo tuân thủ theo quy định.
Đồng thời, phối hợp với các chủ đầu tư của các dự án liên quan để đảm bảo kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư tránh trùng lắp, lãng phí.

KIỀU CHÂU