Giá bồi thường thu hồi đất làm đường Văn Cao - Hồ Tây 31,4 triệu đồng/m2

Kiều Châu

17:18 09/06/2016

BizLIVE - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh, giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây (quận Tây Hồ).

Giá bồi thường thu hồi đất làm đường Văn Cao - Hồ Tây 31,4 triệu đồng/m2

Ảnh minh họa.

Theo quyết định, hệ số, đơn giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng vị trí 3 và 4 đường Ven Hồ Tây đã được đầu tư hạ tầng, hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường giải phóng mặt bằng là 1,83 lần so với giá đất ở cùng vị trí quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố; giá đất cụ thể là 31.402.800 đồng/m2.
Hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường giải phóng mặt bằng vị trí 3 và 4 đường Thụy Khuê (đoạn từ dốc Tam Đa đến cuối đường) là 1,83 lần so với giá đất ở cùng vị trí quy định tại Quyết định 96, tương đương với giá đất cụ thể là 31.402.800 đồng/m2.
Hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường giải phóng mặt bằng vị trí 3 và 4 đường Hoàng Hoa Thám (đoạn từ dốc Tam Đa đến đường Bưởi) là 1,83 lần, tương đương giá đất cụ thể là 31.402.800 đồng/m2.
Quyết định có hiệu lực từ ngày 7/6/2016.

KIỀU CHÂU