Duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Thường Tín đến 2020

Nguyên Minh

16:06 24/12/2013

BizLIVE - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc quy hoạch sử dụng đất huyện Thường Tín đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu kỳ (2011 – 2015).

Duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Thường Tín đến 2020

Ảnh minh họa.

Theo quy hoạch, diện tích đất sử dụng huyện Thường Tín đến 2020 chiếm 12.738,64ha tổng diện tích tự nhiên. Trong đó 49,0% là đất nông nghiệp, 50,98% đất phi nông nghiệp, đât đô thị chiếm 1,02% và đất khu dân cư nông thôn chiếm 21,82%. 
Trong giai đoạn 2011 – 2015, diện tích đất nông nghiệp sử dụng tại huyện Thường Tín giảm dần, từ 7.863,63ha đến 2015 còn 7.369,35ha; đất phi nông nghiệp tăng dần từ 4.760,34ha lên 5.324,69ha; đất khu dân cư nông thôn đến năm 2015 tăng thêm 170,49ha so với 2011. 
Trong 5 kỳ đầu, diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp tại khu vực này theo quy hoạch là 554,33ha, giai đoạn 2016 – 20120 chiếm 1.164,63ha. Các khu đất chuyển mục đích sử dụng tuân theo bản đồ quy hoạch huyện Thường Tín tỷ lệ 1/25.000. 

NGUYÊN MINH