Dự án 8B Lê Trực: “Sai phạm của chủ đầu tư có tính chất nghiêm trọng”

Chí Kiên

07:12 12/10/2015

BizLIVE - Bộ Xây dựng đã phát đi thông báo kết luận dự án số 8B Lê Trực. Cơ quan này đề nghị UBND TP. Hà Nội xử lý nghiêm việc xây dựng sai phạm của chủ đầu tư.

Dự án 8B Lê Trực: “Sai phạm của chủ đầu tư có tính chất nghiêm trọng”

Bộ Xây dựng đánh giá sai phạm của chủ đầu tư tại dự án 8B Lê Trực là nghiêm trọng.

Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản 289/BXD-VP, về việc quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng dự án tại số 8B phố Lê Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Theo đó, Bộ Xây dựng thống nhất nội dung tại báo cáo số 169/BC-UBND ngày 30/9/2015 của UBND TP.Hà Nội. 
Quan điểm của Bộ Xây dựng về sai phạm của chủ đầu tư trong việc xây dựng công trình sai so với giấy phép được cấp là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hình dáng công trình và không gian kiến trúc cảnh quan khu vực, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Trách nhiệm này thuộc về chủ đầu tư và các cơ quan có chức năng quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn đã để xảy ra việc xây dựng công trình sai phép của chủ đầu tư.
Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, tránh để xảy ra các trường hợp sai phạm tương tự, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP. Hà Nội 3 nội dung:
Thứ nhất, kiên quyết xử lý nghiêm việc xây dựng sai phép đối với chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.
Thứ hai, xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn đã để xảy ra vi phạm trong quá trình xây dựng công trình.
Thứ ba, có kế hoạch, phương án, tiến độ cụ thể để sớm xử lý dứt điểm các sai phạm tại dự án này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

CHÍ KIÊN