Điều chuyển một phần diện tích khu công nghiệp Thanh Bình tỉnh Bắc Kạn

K.C

17:21 16/07/2015

BizLIVE -

Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh vị trí một phần diện tích đất nằm trong quy hoạch khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn II tỉnh Bắc Kạn (66,6ha) sang khu vực lân cận.

Điều chuyển một phần diện tích khu công nghiệp Thanh Bình tỉnh Bắc Kạn
Việc điều chỉnh này sẽ không làm thay đổi tổng diện tích đất khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn II như quy hoạch đã được phê duyệt (80,3ha).
Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo việc xây dựng quy hoạch chi tiết, thực hiện thủ tục thành lập, đầu tư phát triển khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn II tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật.
Khu công nghiệp Thanh Bình, xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn được phê duyệt trong quy hoạch phát triển khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.
Hiện nay, giai đoạn I của khu công nghiệp này đã cơ bản hoàn thành về cơ sở hạ tầng với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng. Khu công nghiệp đã hu hút 4 nhà đầu tư triển khai xây dựng nhà máy sản xuất với tỷ lệ lấp đầy đạt 97%. 
Việc mở rộng xây dựng hạ tầng giai đoạn II khu công nghiệp nhằm thu hút các nhà đầu tư.

K.C