Điều chỉnh quy hoạch hàng loạt khu công nghiệp tại Dình Dương

Kiều Châu

16:11 28/01/2016

BizLIVE - Ngoài loại khu công nghiệp Mai Trung ra khỏi quy hoạch phát triển các khu công nghiệp cả nước đến năm 2020, Thủ tướng cũng đồng ý cắt giảm diện tích các khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B và Sóng Thần III, đồng thời, điều chỉnh tăng diện tích và bổ sung thêm một số khu công nghiệp mới tại tỉnh Bình Dương.

Điều chỉnh quy hoạch hàng loạt khu công nghiệp tại Dình Dương

Ảnh minh họa.

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bình Dương đến năm 2020.
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý loại KCN Mai Trung với diện tích 51ha ra khỏi quy hoạch phát triển các KCN cả nước đến năm 2020.
Đồng thời, điều chỉnh giảm diện tích các KCN: Tân Đông Hiệp B từ 163ha xuống 150ha, Sóng Thần III từ 534ha xuống 427ha, Đại Đăng từ 274ha xuống 219ha; Phú Tân từ 133ha xuống 107ha và Kim Huy từ 214ha xuống 172ha.
Bên cạnh đó, điều chỉnh tăng diện tích các KCN: Lai Hưng từ 400ha lên 600ha, Cây Trường từ 300ha lên 700ha; mở rộng thêm diện tích các KCN: Nam Tân Uyên từ 620ha lên 966ha, Rạch Bắp từ 279ha lên 639ha và Việt Hương II từ 250ha lên 262ha
Ngoài ra, Thủ tướng cũng đồng ý bổ sung mới các KCN: Bình Dương Riverside ISC với diện tích 600ha, Tân Lập I với diện tích 200ha, VSIP III với diện tích 1.000ha và Vĩnh Lập với diện tích 500ha vào quy hoạch phát triển các KCN cả nước đến năm 2020.
Thủ tướng giao UBND tỉnh Bình Dương thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Bình Dương cho phù hợp theo quy định của pháp luật.
UBND tỉnh Bình Dương tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập, mở rộng KCN theo từng giai đoạn phù hợp với khả năng thu hút đầu tư và trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự theo quy định; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi xã hội cho người lao động tại các KCN để đảm bảo điều kiện sống, làm việc của người lao động.

KIỀU CHÂU