Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt đến 2030

Nguyên Minh

08:40 29/05/2014

BizLIVE - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. 

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt đến 2030

Ảnh minh họa

Theo đó, phạm vi lập điều chỉnh quy hoạch chung bao gồm thành phố Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng và một phần huyện Lâm Hà với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 335.930ha, dân số 529.631 người. 

Trong đó thành phố Đà Lạt có tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 39.440ha, dân số 211.696 người (số liệu năm 2011). 

Dự báo đến 2030, dân số khoảng 700.000-750.000 người, trong đó 70.000-80.000 người quy đổi từ khách du lịch. Dân số đô thị khoảng 450.000-500.000 người. Tỷ lệ đô thị hóa từ 60% đến 70%. Dự báo khách du lịch khoảng 9 đến 10 triệu người. 

Về quy mô đất đai, đến 2020, quy mô đất xây dựng đô thị khoảng 8.000-9.000ha, trong đó đất dân dụng từ 3.000-3.500ha. Đến năm 2030 phát triển lần lượt từ khoảng 11.000-12.000ha, trong đó đất dân dụng khoảng 4.000-5.000ha. 

Đất phát triển du lịch rừng sinh thái đến 2020 dự kiến khoảng 3.000-4.000ha, đất xây dựng nông thông khoảng 2.500-3.500ha. 

Quy hoạch điều chỉnh nhằm phát triển thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận theo mô hình chuỗi các đô thị liên kết theo tuyến vành đai và xuyên tâm. 

Định hướng đến 2030, vùng phát triển đô thị có tổng diện tích khoảng 11.600ha, trong đó khu vực đô thị trung tâm thành phố diện tích khoảng 5.900ha, vùng đô thị chia sẻ chức năng diện tích khoảng 2.600ha, đô thị Finôm - Thạnh Mỹ diện tích khoảng 1.700ha và các đô thị vệ tinh. 

Bên cạnh đó, vùng phát triển nông nghiệp và nông thôn tổng diện tích khoảng 73.000ha. Vùng bảo tồn phát triển rừng có tổng diện tích khoảng 232.000ha. Vùng phát triển du lịch sinh thái rừng có diện tích khoảng 6.500ha.

Quy hoạch định hướng không gian phát triển Đà Lạt theo mô hình tuyến vành đai và các trục hướng tâm theo hình nan quạt, kết nối với các trục cảnh quan mặt nước, cảnh quan rừng, cảnh quan địa hình và hệ thống công viên cây xanh. 

Các khu đô thị vệ tinh trong vùng phụ cận của thành phố Đà Lạt gồm đô thị Liên Nghĩa - Liên Khương, đô thị Finôm - Thạnh Mỹ, đô thị Lạc Dương, đô thị Nam Ban, đô thị Đ'ran và đô thị Đại Ninh. 

NGUYÊN MINH