Di sản thế giới Vịnh Hạ Long sẽ bao gồm cả quần đảo Cát Bà?

Kiều Châu

16:51 18/02/2016

BizLIVE - Theo thông tin từ Bộ Tài nguyên và môi trường, vừa qua, Văn phòng Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên thế giới (IUCN) tại Việt Nam đã có công văn khẳng định sự cần thiết của việc mở rộng Vịnh Hạ Long với quần đảo Cát Bà để xây dựng hồ sơ đề cử Di sản thế giới.

Di sản thế giới Vịnh Hạ Long sẽ bao gồm cả quần đảo Cát Bà?

Việc mở rộng Vịnh Hạ Long với quần đảo Cát Bà là nhằm xây dựng hồ sơ đề cử Di sản thế giới.

Trong Công văn số 09/IUCNVN/2016, IUCN khẳng định sự ủng hộ mình và các tổ chức quốc tế, cơ quan, nhà khoa học liên quan tại nhiều diễn đàn thảo luận về vấn đề này.
Theo IUCN, việc đề cử quần đảo Cát Bà là Di sản thế giới nhằm gìn giữ, bảo tồn, duy trì giá trị đặc hữu về đa dạng sinh học cho các thế hệ mai sau. Bên cạnh đó, giúp chúng ta nhận thức rõ quần đảo Cát Bà là quà tặng vô giá của thiên nhiên cho con người, là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam.
Được biết, tới đây một Hội nghị về triển khai xây dựng hồ sơ đề cử Vịnh Hạ Long mở rộng với quần đảo Cát Bà trình UNESCO công nhận Di sản thế giới sẽ được tổ chức tại Quảng Ninh.
Quần đảo Cát Bà là quần thể gồm hơn 360 đảo trong đó có đảo Cát Bà ở phía Nam vịnh Hạ Long, ngoài khơi thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh, cách trung tâm thành phố Hải Phòng khoảng 30km, cách thành phố Hạ Long khoảng 25km. Nơi đây đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.
Quần đảo Cát Bà cũng đã được xếp hạng Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt từ tháng 12/2013 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, tháng 9/2013, hồ sơ đề cử quần đảo Cát Bà là Di sản thế giới theo tiêu chí đa dạng sinh học đã được gửi tới Trung tâm Di sản thế giới UNESCO. Sau quá trình thẩm định, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên thế giới đã dự thảo quyết định trình Ủy ban Di sản thế giới tại kỳ họp lần thứ 38 ở Qatar năm 2014, trong đó khuyến nghị: “Quốc gia thành viên xem xét khả năng đề xuất nối dài với Vịnh Hạ Long để gộp cả quần đảo Cát Bà”.

KIỀU CHÂU