Đà Nẵng hủy hàng loạt quyết định phê duyệt quy hoạch của Chủ tịch thành phố

Kiều Châu

16:52 18/12/2015

BizLIVE -

Tất cả các quyết định phê duyệt quy hoạch do Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng ký vừa bị hủy bỏ đều nằm trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Đà Nẵng hủy hàng loạt quyết định phê duyệt quy hoạch của Chủ tịch thành phố

Ảnh minh họa.

Theo tin từ Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng, UBND thành phố vừa ban hành các quyết định huỷ một số dự án phê duyệt quy hoạch trên địa bàn huyện Hoà Vang như: huỷ Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 4/3/2013 phê duyệt quy hoạch địa điểm trồng rau sạch tại xã Hòa Khương; huỷ Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 7/1/2014 về việc phê duyệt ranh giới sử dụng khu kinh doanh dịch vụ ăn uống tại xã Hoà Ninh. Đây là hai dự án phê duyệt quy hoạch giao cho nhà đầu tư.
Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất dọc tuyến đường ĐT 602, UBND thành phố cũng huỷ bỏ các quyết định: số 8738/QĐ-UBND ngày 1/11/2007 phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch sử dụng đất tỉ lệ 1/2.000 (đoạn từ Trại giam Hòa Sơn – ngã 3 đường đi Suối Mơ); số 7250/QĐ-UBND ngày 8/9/2008 phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vệt khai thác quỹ đất (đoạn từ đường tránh Nam hầm Hải Vân – Suối Mơ); số 727/QĐ-UBND ngày 19/1/2009 phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vệt khai thác quỹ đất (đoạn từ Trại giam Hòa Sơn đến đường tránh Nam hầm Hải Vân).
Cũng tại dọc tuyến đường ĐT 602 này, cùng với hủy phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch, UBND TP. Đà Nẵng cũng hủy Quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 24/3/2009 phê duyệt quy hoạch khu tái định cư Tùng Sơn thuộc vệt khai thác quỹ đất (đoạn từ đường tránh Nam hầm Hải Vân đến Suối Mơ).
Tại xã Hòa Nhơn, huyện Hoà Vang, UBND thành phố ban hành quyết định hủy Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 29/7/2014 phê duyệt quy hoạch tổng mặt quy hoạch chi tiết trụ sở phòng làm việc Chi nhánh cấp nước Hòa Vang.
Tại xã Hòa Khương, hủy bỏ quyết định phê duyệt quy hoạch dự án khu dân cư thôn 4 phục vụ tái định cư hộ giải tỏa vùng có nguy cơ sạt lở. Tại xã Hoà Phước, hủy bỏ quyết định phê duyệt quy hoạch dự án mở rộng khu tái định cư phía Đông bến xe phía Nam ở xã Hòa Phước.
Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng cũng hủy các quyết định: số 4172/QĐ-UBND ngày 17/6/2013 về việc phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch khu tái định cư phục vụ giải tỏa phần mở rộng khu công nghệ cao và khu phụ trợ khu Công nghệ cao tại xã Hòa Sơn; và QĐ số 7885/QĐ-UBND ngày 3/11/2014 phê duyệt quy hoạch khu nhà ở cho cán bộ chiến sĩ trại tạm giam Hòa Sơn.
UBND TP Đà Nẵng giao UBND huyện Hòa Vang chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức niêm yết và công bố công khai các quyết định này theo quy định.

KIỀU CHÂU