Đà Nẵng huy động quân đội, công an cùng thẩm định các dự án “nhạy cảm”

Kiều Châu

17:50 11/01/2016

BizLIVE - Trước những vấn đề nóng liên quan đến việc mua bán đất và triển khai dự án tại nhiều vị trí "nhạy cảm" về an ninh, quốc phòng thời gian gần đây, UBND TP.Đà Nẵng vừa quyết định thành lập tổ công tác liên ngành công an, quân đội, UBND các quận huyện để thẩm định các dự án phát triển đô thị nằm trong ranh giới đất quốc phòng.

Đà Nẵng huy động quân đội, công an cùng thẩm định các dự án “nhạy cảm”

Một dự án của nhà đầu tư Trung Quốc án ngữ ngay gần sân bay Nước Mặn. Ảnh: TNO.

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành quyết định quy định quy chế phối hợp thẩm định các dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố, áp dụng đối với các dự án nằm trong ranh giới đất quốc phòng, khu vực phòng thủ; các dự án trong khu vực có công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; các dự án nằm trong hành lang bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; và các dự án có khả năng ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.
Theo đó, nội dung phối hợp bao gồm thẩm định tính chất dự án đầu tư, thành phần nhà đầu tư, năng lực đầu tư; kiểm tra những tác động của dự án đến vấn đề an ninh, quốc phòng; kiểm tra thực địa; lấy ý kiến các cơ quan có liên quan; và tổ chức họp phản biện (nếu cần thiết).
Để thực hiện thẩm định, UBND TP. Đà Nẵng sẽ lập tổ công tác bao gồm thành viên thuộc các sở, ban, ngành có liên quan, Bộ chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố, các cơ quan, đơn vị quốc phòng có liên quan trên địa bàn thành phố, và UBND các quận huyện để phối hợp thẩm định các dự án nằm trong diện phải thẩm định nêu trên.
Tổ công tác sẽ do Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì, có trách nhiệm nghiên cứu, tổng hợp các ý kiến tham gia về kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ, khu vực có công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, khu vực hành lang bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.
Đồng thời, tổ công tác cũng chịu trách nhiệm tham mưu UBND thành phố có văn bản kiến nghị với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định những vấn đề quan trọng vượt thẩm quyền của thành phố.

KIỀU CHÂU