Công bố hàng loạt sai phạm về đất đai tại Quảng Ngãi

Mạnh Nguyễn

06:18 17/09/2015

BizLIVE - Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai và quản lý đầu tư xây dựng của tỉnh Quảng Ngãi.

Công bố hàng loạt sai phạm về đất đai tại Quảng Ngãi

Dự án khu công nghiệp dịch vụ VSIP Quảng Ngãi dù chưa được UBND tỉnh quyết định giao đất và chưa được bàn giao đất trên thực địa nhưng đã san lấp 90ha/105,7 ha đất...

Phê duyệt quá nhiều dự án, lãng phí vốn 
Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, từ năm 2008 - 2013, UBND tỉnh Quãng Ngãi phê duyệt quá nhiều dự án nhưng chưa bố trí được vốn đầu tư. Cụ thể là 78 dự án với tổng mức đầu tư gần 12.000 tỷ đồng.
Trong khí đó, chủ trương đầu tư các dự án của tỉnh chưa đúng đắn dẫn tới lãng phí vốn, như trường hợp dự án đường (cầu) vào khu công nghiệp Phổ Phong. Giá trị ước tính của dự án là 54,724 tỷ đồng song hiệu quả đầu tư không cao, cầu làm xong không thể đưa vào sử dụng, gây lãng phí lớn cho Ngân sách nhà nước.
Việc phê duyệt dự toán chưa chặt chẽ làm lãng phí vốn đầu tư, trong đó có dự án cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn do Ban chỉ huy quân sự tỉnh làm chủ đầu tư, lập dự toán không chính xác làm lãng phí ngân sách hơn 3 tỷ đồng và rất nhiều các dự án khác gây thất thoát ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng.
Tình hình nợ đọng trong xây dựng cơ bản theo báo cáo của UBND tỉnh là không chính xác, thực tế số nợ đọng lớn hơn nhiều so với báo cáo. 
Trong khi con số báo cáo của tỉnh là 238,56 tỷ đồng thì chỉ tính số liệu của 2 huyện (Sơn Tịnh, Bình Sơn) và 2 dự án (Vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn giai đoạn II và dự án rà phá bom mìn, vật nổ sau chiến tranh) số nợ xây dựng cơ bản thực tế mà Thanh tra Chính phủ có được đã lớn hơn con số báo cáo của tỉnh là hơn 186 tỷ đồng.
Giao đất không đúng quy hoạch
Qua thanh tra 12 dự án bất động sản và kinh doanh dịch vụ được giao đất với diện tích lớn, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện việc quy hoạch không đúng như phê duyệt, phải điều chỉnh bổ sung quy hoạch. 
Việc quản lý sử dụng đất tại một số huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế. Đặc biệt, việc quản lý, sử dụng đất thực hiện các dự án và thực hiện tài chính về đất đai lộ rõ nhiều bất cập.
Dẫn chứng trường họp dự án khu công nghiệp dịch vụ VSIP Quảng Ngãi: Mặc dù chưa được UBND tỉnh quyết định giao đất và chưa được bàn giao đất trên thực địa nhưng đã san lấp 90ha/105,7 ha đất được thuê là không đúng quy định của Luật đất đai, trong đó có hơn 84ha là đất trồng lúa, ảnh hưởng đến 311 hộ nông dân.
Hay việc quản lý, sử dụng đất tại 5 Công ty TNHH một thành viên nông lâm nghiệp trong tỉnh bị buông lỏng để đất bị lấn chiếm hơn 4.000 ha; UBND tỉnh Quảng Ngãi không thu hồi 88ha còn lại sau khi sắp xếp chuyển đổi từ lâm trường quốc doanh thành các công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp là không đúng quy định…
Bên cạnh đó, kết luận thanh tra cũng nêu việc các chủ đầu tư, nhất là cấp xã hoặc các đơn vị sự nghiệp thuộc cấp huyện hạn chế về chuyên môn xây dựng, lúng túng trong quản lý. Tình trạng một chủ đầu tư nhưng có quá nhiều ban quản lý dự án dẫn tới sự chồng chéo nhưng phân tán trong công tác quản lý không đáp ứng được yêu cầu quản lý đặt ra.
Qua đó, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chấn chỉnh, khắc phục ngay những thiếu sót trong quản lý, sử dụng đất; Khẩn trương chỉ đạo, rà soát, lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đồng bộ trên địa bàn tỉnh.
Các trường hợp dự án giao đất, cho thuê đất nhưng quá thời hạn chưa triển khai, các trường hợp không tiếp tục đầu tư hoặc không có khả năng triển khai dự án, để đất hoang hoá nhiều năm thì kiên quyết thu hồi theo quy định của pháp luật.
Đồng thời chấn chỉnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất. Chấm dứt tình trạng tuỳ tiện, hình thức trong việc thực hiện chế độ báo cáo giám sát đầu tư và các loại báo cáo khác phục vụ yêu cầu quản lý về đầu tư xây dựng.
Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị, UBND tỉnh Quảng Ngãi và các sở ngành liên quan có trách nhiệm thu hồi gần 14 tỷ đồng tiền thất thu, thất thoát về ngân sách tỉnh.
Ngoài ra cũng cần chỉ đạo, đôn đốc các ngành liên quan thu hồi số tiền nợ đọng nộp ngân sách hơn 36 tỷ đồng. Đồng thời, có hình thức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến các vi phạm nêu trên, có hình thức xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

MẠNH NGUYỄN