Chuyển mục đích sử dụng hơn 200ha đất trồng lúa tại Vĩnh Phúc, Quảng Trị

Nguyên Minh

20:12 16/01/2014

BizLIVE - Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Trị.

Chuyển mục đích sử dụng hơn 200ha đất trồng lúa tại Vĩnh Phúc, Quảng Trị

Ảnh minh họa

Theo đó, Thủ tướng cho phép chuyển 197,1ha đất trồng lúa tại Vĩnh Phúc để thực hiện 101 công trình, dự án. 
Đồng thời, Thủ tướng cũng đồng ý cho UBND tỉnh Quảng Trị chuyển mục đích sử dụng 7,5ha đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh cho Công trình xây dựng hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Đông Hà. 
UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Trị chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc chuyển đổi trên. 
Thủ tướng giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của các địa phương theo đúng chỉ đạo và yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương có ý kiến đối với các dự án, công trình còn lại. 

NGUYÊN MINH