Cắt giảm diện tích hàng loạt khu công nghiệp tại Lâm Đồng, Phú Yên

Kiều Châu

09:07 13/08/2015

BizLIVE -

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tại hai tỉnh Lâm Đồng và Phú Yên đến năm 2020. Hầu hết việc điều chỉnh đều là cắt giảm bớt diện tích của các khu công nghiệp.

Cắt giảm diện tích hàng loạt khu công nghiệp tại Lâm Đồng, Phú Yên

Ảnh minh họa.

Theo đó, tại tỉnh Lâm Đồng, Thủ tướng đồng ý điều chỉnh giảm diện tích quy hoạch khu công nghiệp (KCN) Phú Hội từ 174ha xuống còn 109ha; KCN Lộc Sơn từ 185ha xuống còn 183ha và KCN Tân Phú từ 415,49ha xuống còn 328ha; đổi tên KCN Đô thị - Tân Phú thành KCN nông nghiệp Tân Phú.
Thủ tướng giao UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập KCN theo từng giai đoạn phù hợp với khả năng thu hút đầu tư và trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự theo quy định.
Tại tỉnh Phú Yên, Thủ tướng đồng ý điều chỉnh giảm diện tích quy hoạch KCN Hòa Hiệp 2 từ 221ha xuống còn 106ha; KCN Công nghệ cao từ 370ha xuống còn 251,6ha; KCN An Phú từ 100ha xuống còn 68,4ha; đưa ra khỏi quy hoạch KCN Đa ngành 1.
Đồng thời bổ sung vào quy hoạch KCN Đông Bắc Sông Cầu - khu vực 2 với quy mô diện tích 82ha vào quy hoạch các khu công nghiệp tại Phú Yên đến năm 2020.
Thủ tướng giao UBND tỉnh Phú Yên thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên phù hợp với quy hoạch phát triển các KCN theo quy định hiện hành; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thành lập, mở rộng KCN phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự theo quy định.

KIỀU CHÂU