Bắc Ninh: Không phát triển các khu công nghiệp mới

Kiều Châu

16:18 11/09/2015

BizLIVE -

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong đồ án quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bắc Ninh: Không phát triển các khu công nghiệp mới

Một góc TP. Bắc Ninh.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Theo đồ án quy hoạch này, phạm vi lập qụy hoạch có diện tích khoảng 26.326 ha, bao gồm thành phố Bắc Ninh, huyện Tiên Du, thị xã Từ Sơn và 3 xã Hán Quảng, Yên Giả, Chi Lăng thuộc huyện Quế Võ.
Trong đó, đến năm 2020, đất xây dựng đô thị khoảng 7.200 ha, chỉ tiêu khoảng 150 m2/người; đến năm 2030, đất xây dựng đô thị khoảng 11.000ha, chỉ tiêu khoảng 150 m2/người. Quy mô dân số đến năm 2020, đạt khoảng 716.000 người, dân số đô thị khoảng 480.000 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 67%; đến năm 2030, đạt khoảng 890.000 người, dân số đô thị khoảng 735.000 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 83%.
Đồ án cũng chỉ rõ Bắc Ninh sẽ được quy hoạch không chỉ là trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục - đào tạo của tỉnh Bắc Ninh mà còn là một trọng tâm kinh tế thuộc vùng trọng điểm phía Đông và Đông Nam Vùng Thủ đô Hà Nội, nối Thủ đô Hà Nội với các cảng biển Bắc Bộ, có tiềm năng phát triển: công nghiệp, thương mại, du lịch và kinh tế tri thức.
Đồng thời, là một đầu mối giao thông, giao lưu quan trọng của Vùng Thủ đô Hà Nội, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước; gắn kết với hai hành lang kinh tế: Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Ngoài ra, còn có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng.
Quy hoạch đặt mục tiêu xây dựng và phát triển đô thị Bắc Ninh trở thành đô thị loại I vào những năm hai mươi của thế kỷ XXI, làm tiền đề để xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Bên cạnh đó, xây dựng và phát triền đô thị Bắc Ninh trở thành thành phố văn hóa, sinh thái, hướng tới kinh tế tri thức, đô thị thông minh.
Đến năm 2050, Bắc Ninh sẽ trở thành một trong những trung tâm kinh tế quan trọng của Vùng kinh tế Bắc Bộ và Vùng Thủ đô Hà Nội với trọng tâm là dịch vụ thương mại, đào tạo
- nghiên cứu khoa học, du lịch văn hóa, y tế - nghỉ dưỡng và logistic với chất lượng cao.
Về định hướng phát triển không gian đô thị: Đô thị Bắc Ninh phát triển theo 3 hành lang tạo thành tam giác phát triển đô thị, trọng tâm của tam giác phát triển là khu vực Phật Tích; các cực Bắc Ninh, Từ Sơn, Tiên Du, Nam Sơn là các trọng điểm có vai trò động lực phát triển đô thị.
Ngoài khu vực hiện hữu, đô thị Bắc Ninh sẽ phát triển thêm 3 phân khu đô thị: phân khu đô thị Bắc Ninh, phần khu đô thị Tiên Du và phân khu đô thị Từ Sơn.
Đồ án quy hoạch xác định giữ nguyên vị trí trung tâm hành chính cấp tỉnh đồng thời, xây dựng mới các trung tâm hành chính cấp đô thị như trung tâm hành chính thành phố Bắc Ninh tại khu vực đô thị mới Tây Bắc, xây dựng mới trung tâm hành chính huyện Tiên Du tại khu vực phía Nam đồi Lim theo quy hoạch, giữ nguyên trung tâm hành chính thị xã Từ Sơn tại vị trí hiện tại, xây dựng mới trung tâm hành chính đô thị Nam Sơn tại trung tâm đô thị Nam Sơn.
Về định hướng phát triển công nghiệp: Tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện các khu công nghiệp hiện hữu như VSIP, Tiên Sơn, Đại Đồng - Hoàn Sơn, Quế Võ,... không bố trí thêm các khu công nghiệp mới, ngưng hoạt động các cụm công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, phát triển công nghiệp sạch, công nghệ cao.

KIỀU CHÂU