[Video] Cách gỡ và cài đặt các ứng dụng có sẵn trên iOS 10

BizLIVE - Với các phiên bản iOS trước, người dùng có thể chọn cách giấu đi những ứng dụng chẳng mấy khi dùng đến. Song thực tại là những ứng dụng này vẫn nằm trên bộ nhớ hệ thống. Với iOS 10 cho thấy những ứng dụng không cần thiết mà Apple cài đặt sẵn trên nền tảng này có thể được gỡ bỏ dễ dàng.

CƯỜNG TRƯƠNG - HOÀNG LY

Từ khóa: Apple, iPhone
Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ