Người dùng Internet tại Việt Nam còn “nhẹ dạ” trước khủng bố qua mạng

T.L

21:21 28/12/2015

Phát biểu trong buổi tập huấn về công tác phòng, chống khủng bố sáng nay 28/12, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) Trương Minh Tuấn cho biết: người dùng Internet tại Việt Nam thiếu thông tin, nhẹ dạ cả tin, trong đó có một bộ phận thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội như Facebook đã vô tình tuyên truyền cho các tổ chức phản động mà không lường được hậu quả.

Người dùng Internet tại Việt Nam còn “nhẹ dạ” trước khủng bố qua mạng

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) Trương Minh Tuấn.

Sáng nay 28/12, Bộ TT&TT đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt và tập huấn công tác phòng, chống khủng bố cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ. Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã tới dự và phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong buổi tập huấn, lãnh đạo Cục A67 (Bộ Công an) đã trình bày về tình hình khủng bố chung trên thế giới, tình hình thực tế tại Việt Nam; Các quy định về công tác phòng, chống khủng bố cũng như các phương án phòng, chống khủng bố hiệu quả cần được triển khai.

Trong 7 nhóm nguy cơ khủng bố ở Việt Nam, Internet đang được xem là nhóm tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao. Theo thống kê, nước ta có 1/3 dân số đã sử dụng Intertnet, nghĩa là số người sử dụng mạng Internet ở Việt Nam đã lên tới hơn 30 triệu. Thực tiễn cho thấy, các tổ chức phản động đang tham gia hoạt động mạnh mẽ trên mạng và sử dụng Internet để tuyên truyền tới một bộ phận không nhỏ người dùng khi đa số chưa đủ kinh nghiệm và kiến thức để kiểm chứng, chắt lọc thông tin. Đồng thời, các tổ chức phản động cũng lợi dụng Internet để tuyên truyền nhiều hoạt động cực đoan thông qua mạng.

Phát biểu tại buổi tập huấn, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho biết: Mặc dù ở Việt Nam chưa xảy ra những vụ khủng bố do các tổ chức quốc tế tiến hành, nhưng biểu hiện của các hoạt động tội phạm có tổ chức gần đây cũng tiềm ẩn mầm mống nguy cơ khủng bố.

Lợi dụng chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước ta, một số đối tượng trong nước đã liên lạc, móc nối với một số tổ chức nước ngoài liên quan đến khủng bố. Các thế lực thù địch và bọn phản động đã sử dụng tối đa các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội từ bên ngoài để tuyên truyền tâm lý, tạo dư luận trong và ngoài nước nhằm chống phá Việt Nam; Triệt để lợi dụng các tính năng ưu việt của các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để đẩy mạnh tuyên truyền, xuyên tác, kích động quần chúng nhân dân hòng mua chuộc, lôi kéo, tập hợp lực lượng từ các phần tử dân tộc, tôn giáo cực đoan, đối tượng có tư tưởng hận thù, phần tử cơ hội, bất mãn, thoái hóa biến chất, một phần quần chúng nhẹ dạ, cả tin… để hình thành tổ chức bí mật ở trong và ngoài nước nhằm phục vụ cho các hoạt động bạo loạn, lật đổ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh đó, gần đây xuất hiện tình trạng người dùng Internet tại Việt Nam thiếu thông tin, nhận thức hạn chế, nhẹ dạ cả tin, trong đó có một bộ phận thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội như Facebook đã vô tình tuyên truyền cho các tổ chức phản động mà không lường được hậu quả, gây hoang mang trong cộng đồng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Theo Thứ trưởng Trương Minh Tuấn, trước thực tế đó, ngành TT&TT đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho các cấp, ngành và toàn dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ về nguyên nhân, sự nguy hiểm cũng như tác hại, ảnh hưởng to lớn do khủng bố gây ra đối với an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, lần đầu tiên, Bộ TT&TT tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt và tập huấn công tác phòng, chống khủng bố cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ. Đây là công tác hết sức thiết thực nhằm cập nhật tình hình và trang bị những những kiến thức phòng, chống khủng bố cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành TT&TT kịp thời nắm bắt, phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai các biện pháp phòng, chống khủng bố.

Cơ sở hạ tầng mạng lưới, các cơ sở hoạt động TT&TT vừa là mục tiêu, vừa là phương tiện của khủng bố. Do vậy, việc quán triệt, xây dựng phương án, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh, phòng chống ở mỗi cơ quan đơn vị trở thành nhiệm vụ rất quan trọng. Việc phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Phòng chống khủng bố và những văn bản hướng dẫn thi hành Luật, quán triệt quan điểm của Đảng, Nhà nước về giải quyết các vấn đề khủng bố; các quy định về phân công nhiệm vụ phòng, chống khủng bố các các cấp, ngành là hết sức cần thiết. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn đấu tranh với âm mưu, hoạt động khủng bố, tài trợ khủng bố… góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Ngoài ra, để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả trong quá trình phòng, chống khủng bố các cơ quan, đơn vị, Bộ, ngành cần có sự phối hợp chặt chẽ với nhau dưới sự quản lý, chỉ đạo điều hành thống nhất của Đảng, Nhà nước.

Theo Thứ trưởng Trương Minh Tuấn, Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố Bộ TT&TT đã có kế hoạch công tác năm 2016 gửi đến các đơn vị, cơ quan thuộc Bộ. Trong đó, yêu cầu các cơ quan thuộc Bộ nắm bắt được những nội dung quan trọng nhất về công tác phòng, chống khủng bố phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và xây dựng thế trận an ninh vững chắc, tạo điều kiện duy trì hòa bình ổn định cho đất nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo ICTnews

Từ khóa: hacker, công nghệ
Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ