Kinh doanh đa cấp nội dung số sẽ bị cấm?

Nguyễn Thắm

10:20 21/11/2016

BizLIVE - Trong dự thảo Nghị định mà Bộ Công Thương đã xây dựng, sản phẩm nội dung số và tài sản được tạo ra trong các chương trình phần mềm máy tính sẽ bị cấm kinh doanh đa cấp.

Kinh doanh đa cấp nội dung số sẽ bị cấm?

Ảnh minh họa.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp nhằm thay thế Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp,
Theo đó, hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp chỉ được thực hiện đối với hàng hóa. Mọi hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp với đối tượng không phải là hàng hóa đều bị cấm, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.
Cụ thể, những tài sản, hàng hóa không được kinh doanh theo phương thức đa cấp, bao gồm: Hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, danh mục hàng hóa hạn chế kinh doanh, cấm lưu thông;
Hàng hóa là thuốc, trang thiết bị y tế, các loại thuốc thú y (bao gồm cả thuốc thú y thủy sản), thuốc bảo vệ thực vật, [phân bón], hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; các loại hóa chất nguy hiểm và sản phẩm có hóa chất nguy hiểm theo quy định của pháp luật;
Sản phẩm nội dung số và tài sản được tạo ra trong các chương trình phần mềm máy tính. 
Dự thảo Nghị định của Bộ Công Thương còn quy định rõ, các công ty sử dụng mô hình bán hàng đa cấp cần có hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải được vận hành trên máy chủ đặt tại Việt Nam. 
Ngoài ra, hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp phải cung cấp cho người tham gia bán hàng đa cấp các thông tin cơ bản như: Thông tin cá nhân về người tham gia, mã số, vị trí, cấp của người bán hàng, lịch sử mua hàng và lịch sử nhận hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác.
Trang thông tin điện tử của doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải bao gồm các nội dung cơ bản như: Các tài liệu về hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, thông tin về hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp, bao gồm tên gọi, giá bán, thành phần, công dụng, cách thức sử dụng, nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn sản phẩm (nếu có).
Đồng thời, trang thông tin điện tử cũng phải hiển thị đầy đủ các thông tin về đăng ký doanh nghiệp, trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và các quy định, thủ tục của công ty dành cho người tham gia bán hàng,.. 

NGUYỄN THẮM

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE Gặp gỡ