[Inforgraphic] Những điều “khó tin” về các cuốn danh bạ điện thoại

Minh Trang

22:51 08/08/2015

BizLIVE -

Hằng năm, có 650.000 tấn danh bạ điện thoại được chuyển tới ngay cửa các gia đình. Tuy nhiên, số người sử dụng chúng rất ít.

MINH TRANG