[Infographic] Cuộc sống của con người vào năm 2116 sẽ ra sao?

Văn Cường - Hoàng Ly

15:28 23/08/2016

BizLIVE - Năm 2116, có thể con người sẽ sống trong nhà 3D và sử dụng năng lượng được cung cấp bởi phản ứng hạt nhân và năng lượng mặt trời.

VĂN CƯỜNG - HOÀNG LY

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ