Hình ảnh các quốc gia, thành phố trên thế giới nhìn qua vệ tinh

Minh Trang

08:22 22/02/2016

BizLIVE - Những hình ảnh dưới đây được ghi bởi Scott Kelly từ trạm vũ trụ quốc tế.

Hình ảnh các quốc gia, thành phố trên thế giới nhìn qua vệ tinh

Hình ảnh mặt trời mọc tại bờ Đông. Nguồn: NASA.

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ