Google Chrome đã khiến bản đồ trình duyệt web thế giới thay đổi thế nào?

Minh Trang

06:59 11/08/2015

BizLIVE -

Từ năm 2008 đến năm 2015, bản đồ sử dụng trình duyệt web đã thay đổi đáng kể. 

Google Chrome đã khiến bản đồ trình duyệt web thế giới thay đổi thế nào?

Ảnh minh họa.

Theo trang Dadaviz.com, năm 2008, Internet Explorer chiếm vị trí số 1, khi hầu hết các nước sử dụng trình duyệt này, trừ một số nước Đông Nam Á, và châu Âu sử dụng Firefox.

Đến năm 2009, Opera xuất hiện và được sử dụng hầu hết ở Nga, và các nước Đông Âu, trình duyệt Chrome của Google lúc này chưa xuất hiện trên bản đồ.
Năm 2010, Internet Explorer vẫn chiếm vị trí số 1 khi được sử dụng ở hầu hết các nước châu Mỹ, châu Phi, Trung Quốc và một số các nước châu Á khác. Lúc này, Opera bị trình duyệt Firefox đánh bật tại một số khu vực như Nga, một số nước Đông Âu.
Năm 2011 và 2012, trình duyệt Google Chrome xuất hiện, và dần dần chiếm vị trí ở một số khu vực như: châu Mỹ latinh, Nga, và một số nước Đông Âu,...
Năm 2013, 2014, 2015, vị trí của Google Chrome đã được mở rộng và được sử dụng ở hầu hết các khu vực châu Âu, châu Á, châu Mỹ, ... Vị trí của Internet Explorer và Fireox vẫn giữ một số vị trí.
Dưới đây là ảnh động về sự thay đổi việc sử dụng trình duyệt web từ năm 2008 đến 2015:
Nguồn: dadaviz.com.  

MINH TRANG

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ