Ao nuôi cá tra của Việt Nam sẽ lên bản đồ Google

Minh Trang

11:04 11/09/2015

BizLIVE -

Dự án “Thiết lập hệ thống giám sát và đánh giá phục vụ công tác quản lý ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn" (MESMARD-2) sẽ hợp tác với Google đưa bản đồ từng ao nuôi cá tra với đầy đủ thông tin lên Internet nhằm bảo đảm chất lượng cá tra được quản lý nghiêm ngặt hơn.

Ao nuôi cá tra của Việt Nam sẽ lên bản đồ Google

Ảnh minh họa.

Dự án MESMARD-2 đã hỗ trợ Tổng cục Thủy sản xây dựng một ứng dụng phần mềm trên nền tảng cơ sở dữ liệu báo cáo tiến độ cá tra trước đây.

Với sự hỗ trợ của MESMARD-2, cơ sở dữ liệu mới về truy xuất nguồn gốc cá tra sẽ được cập nhật thông tin hằng ngày, định kỳ và cả đột xuất, báo cáo chủ yếu bằng email.

Dữ liệu được đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, dễ dàng lưu trữ và truy xuất, sẵn sàng cho việc chia sẻ thông tin giữa các cơ quan và đơn vị liên quan, phục vụ kịp thời việc hoạch định chính sách, điều tiết cung cầu trong sản xuất cá tra.

Cơ sở dữ liệu phục vụ truy xuất nguồn gốc này yêu cầu phải nhập thông tin đầy đủ, bắt đầu từ ao nuôi.

Theo đó, từng ao nuôi phải có địa chỉ cụ thể, họ tên người làm chủ, mã số và cả địa chỉ liên hệ, điện thoại của chủ. Các chứng chỉ quản lý chất lượng ao nuôi đã cấp cũng được thông tin đầy đủ; tình trạng ao nuôi mỗi khi có thay đổi phải cập nhật trong vòng 3 ngày.

Thông tin về các cơ sở chế biến cá tra cũng được cập nhật đầy đủ.

Dự kiến trong quý III/2015, việc cập nhật từ ao nuôi sẽ hoàn tất.

MESMARD-2 cũng sẽ hợp tác với Google đưa bản đồ từng ao nuôi với đầy đủ thông tin lên Internet giúp ai cũng có thể quan sát, từ đó góp phần quản lý nghiêm ngặt chất lượng cá tra.

MINH TRANG

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?