10 tỷ phú mất tiền nhiều nhất 2015

An Huy

16:14 26/12/2015

Danh sách 10 tỷ phú có tài sản ròng giảm mạnh nhất 2015, theo xếp hạng Bloomberg Billionaires Index...

10 tỷ phú mất tiền nhiều nhất 2015

Ảnh minh họa.

<b>10. Lui Chee Woo</b></div><div>Giá trị tài sản ròng: 7 tỷ USD</div><div>Giảm so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 5,8 tỷ USD, tương đương giảm 45%</div><div>Tài sản lớn nhất: Galaxy Entertainment Group, công ty sòng bạc ở Macau</div><div>Nguồn gốc tài sản: Tự thân</div><div>Xếp hạng tỷ phú thế giới: 173

10. Lui Chee Woo
Giá trị tài sản ròng: 7 tỷ USD
Giảm so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 5,8 tỷ USD, tương đương giảm 45%
Tài sản lớn nhất: Galaxy Entertainment Group, công ty sòng bạc ở Macau
Nguồn gốc tài sản: Tự thân
Xếp hạng tỷ phú thế giới: 173
<b>9. Jack Taylor</b></div><div>Giá trị tài sản ròng: 9,6 tỷ USD</div><div>Giảm so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 6,3 tỷ USD, tương đương giảm 40%</div><div>Tài sản lớn nhất: Enterprise Holdings, công ty cho thuê xe lớn nhất thế giới</div><div>Nguồn gốc tài sản: Tự thân</div><div>Xếp hạng tỷ phú thế giới: 120
9. Jack Taylor
Giá trị tài sản ròng: 9,6 tỷ USD
Giảm so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 6,3 tỷ USD, tương đương giảm 40%
Tài sản lớn nhất: Enterprise Holdings, công ty cho thuê xe lớn nhất thế giới
Nguồn gốc tài sản: Tự thân
Xếp hạng tỷ phú thế giới: 120
<b>8. Hansjoerg Wyss</b></div><div>Giá trị tài sản ròng: 7,4 tỷ USD</div><div>Giảm so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 7,4 tỷ USD, tương đương giảm 53%</div><div>Tài sản lớn nhất: Chủ yếu là tiền mặt và cổ phần trong tập đoàn Johnson &amp; Johnson</div><div>Nguồn gốc tài sản: Tự thân</div><div>Xếp hạng tỷ phú thế giới: 192
8. Hansjoerg Wyss
Giá trị tài sản ròng: 7,4 tỷ USD
Giảm so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 7,4 tỷ USD, tương đương giảm 53%
Tài sản lớn nhất: Chủ yếu là tiền mặt và cổ phần trong tập đoàn Johnson & Johnson
Nguồn gốc tài sản: Tự thân
Xếp hạng tỷ phú thế giới: 192
<b>7. Ingvar Kamprad</b></div><div>Giá trị tài sản ròng: 37,6 tỷ USD</div><div>Giảm so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 7,4 tỷ USD, tương đương giảm 17%</div><div>Tài sản lớn nhất: Ikea Group, hãng bán lẻ nội thất lớn nhất thế giới</div><div>Nguồn gốc tài sản: Tự thân</div><div>Xếp hạng tỷ phú thế giới: 13
7. Ingvar Kamprad
Giá trị tài sản ròng: 37,6 tỷ USD
Giảm so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 7,4 tỷ USD, tương đương giảm 17%
Tài sản lớn nhất: Ikea Group, hãng bán lẻ nội thất lớn nhất thế giới
Nguồn gốc tài sản: Tự thân
Xếp hạng tỷ phú thế giới: 13
<b>6. Larry Ellison</b></div><div>Giá trị tài sản ròng: 40 tỷ USD</div><div>Giảm so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 8,8 tỷ USD, tương đương giảm 18%</div><div>Tài sản lớn nhất: Hãng phần mềm Oracle</div><div>Nguồn gốc tài sản: Tự thân</div><div>Xếp hạng tỷ phú thế giới: 9
6. Larry Ellison
Giá trị tài sản ròng: 40 tỷ USD
Giảm so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 8,8 tỷ USD, tương đương giảm 18%
Tài sản lớn nhất: Hãng phần mềm Oracle
Nguồn gốc tài sản: Tự thân
Xếp hạng tỷ phú thế giới: 9
<b>5. Alice Walton</b></div><div>Giá trị tài sản ròng: 9,7 tỷ USD </div><div>Giảm so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 9,7 tỷ USD, tương đương giảm 50%</div><div>Tài sản lớn nhất: Hãng bán lẻ Wal-Mart</div><div>Nguồn gốc tài sản: Thừa kế</div><div>Xếp hạng tỷ phú thế giới: 23
5. Alice Walton
Giá trị tài sản ròng: 9,7 tỷ USD
Giảm so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 9,7 tỷ USD, tương đương giảm 50%
Tài sản lớn nhất: Hãng bán lẻ Wal-Mart
Nguồn gốc tài sản: Thừa kế
Xếp hạng tỷ phú thế giới: 23
<b>4. Rob Walton</b></div><div>Giá trị tài sản ròng: 9,9 tỷ USD</div><div>Giảm so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 9,9 tỷ USD, tương đương giảm 50%</div><div>Tài sản lớn nhất: Hãng bán lẻ Wal-Mart</div><div>Nguồn gốc tài sản: Thừa kế</div><div>Xếp hạng tỷ phú thế giới: 22
4. Rob Walton
Giá trị tài sản ròng: 9,9 tỷ USD
Giảm so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 9,9 tỷ USD, tương đương giảm 50%
Tài sản lớn nhất: Hãng bán lẻ Wal-Mart
Nguồn gốc tài sản: Thừa kế
Xếp hạng tỷ phú thế giới: 22
<b>3. Jim Walton</b></div><div>Giá trị tài sản ròng: 30,2 tỷ USD </div><div>Giảm so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 10,6 tỷ USD, tương đương giảm 25,9%</div><div>Tài sản lớn nhất: Hãng bán lẻ Wal-Mart</div><div>Nguồn gốc tài sản: Thừa kế</div><div>Xếp hạng tỷ phú thế giới: 19
3. Jim Walton
Giá trị tài sản ròng: 30,2 tỷ USD
Giảm so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 10,6 tỷ USD, tương đương giảm 25,9%
Tài sản lớn nhất: Hãng bán lẻ Wal-Mart
Nguồn gốc tài sản: Thừa kế
Xếp hạng tỷ phú thế giới: 19
<b>2. Warren Buffett</b></div><div>Giá trị tài sản ròng: 63 tỷ USD</div><div>Giảm so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 10,8 tỷ USD, tương đương giảm 15%</div><div>Tài sản lớn nhất: Tập đoàn đa lĩnh vực Berkshire Hathaway</div><div>Nguồn gốc tài sản: Tự thân</div><div>Xếp hạng tỷ phú thế giới: 3
2. Warren Buffett
Giá trị tài sản ròng: 63 tỷ USD
Giảm so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 10,8 tỷ USD, tương đương giảm 15%
Tài sản lớn nhất: Tập đoàn đa lĩnh vực Berkshire Hathaway
Nguồn gốc tài sản: Tự thân
Xếp hạng tỷ phú thế giới: 3
<b>1. Carlos Slim</b></div><div>Giá trị tài sản ròng: 53,5 tỷ USD</div><div>Giảm so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 19,2 tỷ USD, tương đương giảm 26%</div><div>Tài sản lớn nhất: Tập đoàn viễn thông America Movil</div><div>Nguồn gốc tài sản: Tự thân</div><div>Xếp hạng tỷ phú thế giới: 5
1. Carlos Slim
Giá trị tài sản ròng: 53,5 tỷ USD
Giảm so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 19,2 tỷ USD, tương đương giảm 26%
Tài sản lớn nhất: Tập đoàn viễn thông America Movil
Nguồn gốc tài sản: Tự thân
Xếp hạng tỷ phú thế giới: 5

Theo VnEconomy